«Human Explorer» – Bærekraftig mobilitet fra Buskerud til Brussel

I anledning den europeiske mobilitetsuken diskuterte en rekke aktører fra Osloregionen fremtidens transportløsninger med belgiske og europeiske aktører innen transport og autonomi. 

Buskerud fylkeskommune, i samarbeid med kunstsenteret BOZAR, arrangerte konferansen ”Human Explorer” 17.  og 19. september i Brussel. Her var målet å samle aktører innen teknologi, industri, forskning, design og politikk fra både Osloregionen, Belgia, Europa og EU-institusjonene for å diskutere fremtidens mobilitetsløsninger. De norske tilreisende fikk vist seg frem for et europeisk publikum og bygget nettverk med europeiske kolleger. I tillegg til foredrag og paneldiskusjoner, fikk vi se kunst, utstillinger og mulighet til å snakke med bedrifter på ulike stands.

Bærekraftig mobilitet? 

Den europeiske mobilitetsuken satte en passende ramme for refleksjoner rundt fremtidens mobilitetsbehov. Kan vi opprettholde dagens mobilitetsnivå og samtidig redusere klimagassutslipp, og skape bærekraftige samfunn? Hvilken rolle vil teknologi og spesielt autonomi spille i fremtiden?

For omtrent ett år siden innledet Buskeruds fylkesordfører Roger Ryberg samarbeidet med Paul Dujardin, som leder en av Belgias mest sentrale kunst- og kulturinstitusjoner, BOZAR. Etter et godt første møte ble de enige om å bruke det ærverdige kunstsenteret som en plattform for diskusjon, og de ønsket begge velkommen da konferansen ble åpnet 17. september. Dujardin hadde et klart budskap: ”LET´S MOVE ON!” 

Foto: Fylkesordfører Roger Ryberg under åpningen

Åpningstalene ble etterfulgt av et spennende innlegg fra kunstneren og filosofen Koert van Mensvoort som ga et skrått blikk på hva som definerer ny teknologi og hvordan det i stor grad påvirker livene våre. Er mennesket fortsatt herre over den teknologiske utviklingen, eller har teknologien fått overtaket på menneskets utvikling? Torunn Digernes, leder for næringsklyngen Sustainable Autonomous Mobility Systems – SAMS, innledet deretter om den siste teknologien innen autonomi med eksempel blant annet fra Yara Birkeland.

Foto: Yara Birkelands autonome skip

Autonomi til lands og vanns 

Selskapet Kongsberg Maritime er en av verdens fremste utviklere av autonome skip. Teknisk direktør Ketil Olaf Paulsen innledet konferansens andre dag med å slå fast at innen 2022 skal verdens første autonome fraktbåt – helt uten mennesker – være en realitet. Kunnskapen de har utviklet i forbindelse med skipet på havet, vil nå brukes for å få realisert målet om å få mer gods fra veier over til innlands vannveier i Europa. Selskapet er nå i dialog med belgiske og nederlandske myndigheter om å ta i bruk kanaler og utvikle autonome kanalbåter som kan frakte last. I paneldiskusjonen fikk man belyst flere sider og svart på spørsmål ved det å bruke indre vannveier til transport: Hvorfor kanalbåter fremfor tog? Vil autonome båter være mer effektive enn bemannede båter? Og hva med risikoen for cyber-angrep? Direktør for en av Belgias største container-havner, Zeebrugge, påpekte at teknologien innen det maritime går langt raskere enn tog-teknologi, og at de belgiske togselskapene slett ikke er klare for autonomi, i motsetning til vannveiene. 

Bronse til Norge 

Seniorforsker ved SINTEF Gunnar D. Jenssen er prosjektleder for SmartFeeder – et prosjekt som evaluerer testing av autonome busser og hvordan de kan forbedre offentlig transport i Norge. Han tok frem piloter som har vært i Oslo, Fornebu, Gjøvik og Kongsberg – den første piloten som har blitt kommersiell og erstattet normal buss. Jenssen kan fortelle at Norge er nummer tre i verden i hvor forberedt man er for autonom transport i forhold til regelverk og politisk vilje. 

I dagens andre paneldiskusjonen ble det reflektert rundt hvorfor man bør satse på autonom transport: Det vil føre til økt sikkerhet og færre ulykker og rimeligere og mer effektiv transport. Bedre mobilitet fører til mindre bilbruk, og med færre biler får man bedre plass til grøntområder i byene. Et spørsmål fra publikum var hvordan vil autonom transport se ut om 10-15 år? Ekspertene i panelet var enige om at den offentlige transporten skal være mer komfortabel enn i dag – det skal være mer fordelaktig og enkelt å velge dette fremfor bil. Man skal ha flere valgmuligheter, og apper skal fortelle deg om det rimeligste, enkleste og beste alternativet når du skal fra A til B.  

Foto: Publikum fikk anledning til å stille spørsmål

Amundsen – en pionér innen mobilitet 

Under konferansens første dag fikk vi en presentasjon av Follo-museets utstilling «Pushing the limits of mobility» fra co-kurator Anders Bache. Utstillingen var en del av Human Explorer-konferansen og tok for seg hvordan Roald Amundsen brukte datidens siste teknologi for å ta seg frem i hittil ukjent terreng for menneskeheten. Alle deltakerne fikk mulighet til å se utstillingen som er kurert av Follo-museet i samarbeid med Akershus fylkeskommune/Museene i Akershus og BOZAR. Utstillingen skal vare i en måned, inkludert under de nordiske tema-dagene som foregår denne høsten på BOZAR. 

Foto: Utstillingen “Pushing the limits of mobility”

Youth Explorer 

Når fremtiden skal planlegges er det viktig å involvere dem som faktisk skal leve i den: ungdommen. Som en del av Human Explorer ble det derfor 18. september også arrangert “Youth Explorer”, et ungdomspolitisk møte finansiert av Erasmus+ (Aktiv ungdom). Her møtte 20 norske ungdommer fra Buskerud 23 ungdommer fra Flandern og Brussel. Med entusiasme og kreativitet la de frem sine løsninger på åtte ulike samfunnsutfordringer utformet av politikere i Buskerud og Flandern.

Youth Explorer er et samarbeid mellom Ungdommenes fylkesting Buskerud og Vlaamse Jeugdraad. 43 ungdommer møtes til en tre-dagers utveksling i Gent til temaene byutvikling og fremtidens mobilitet. Beslutningstakere fra Flandern og Buskerud hadde utviklet åtte reelle caser som ungdommene skulle finne løsninger på. Alle casene var knyttet opp mot FNs bærekraftsmål nr. 8 og 9. 

Foto: Ungdommene fra Buskerud og Flanderen i arbeid

Onsdag ble alle scenariene lagt frem i Brussel som en del av Mobility Week. Hos BOZAR fikk ungdommene først legge frem sine kreative og nyskapende idéer for politikere og eksperter. Deretter ble løsningene lagt fram for BOZAR-publikummet. Alle involverte var imponert over ungdommenes planer og løsninger. 

Gjennom hele oppholdet sto bærekraft i fokus. Ungdommene spiste utelukkende vegetarisk, beveget seg rundt i Gent på sykkel og brukte kollektivtransport for å komme seg til Brussel. Ungdommene fra Buskerud reiste også tur/retur fra Norge til Belgia med buss. Et eksempel til etterfølgelse!  

Foto: Arrangementets dag 3 fant sted i ærverdige Hall Horta
Foto: Kunstneren Anastasia Isachsen foran sin audio visuelle installasjon “Dawn”


Foto: En fornøyd delegasjon fra Buskerud