Hospitering

Siden Osloregionens Europakontor åpnet i Brussel januar 2004 har kontoret hatt rundt 10 hospitanter i året. Erfaringene med ordningen er overveiende positive. Den enkelte har selv blitt bedt om å lage en plan for oppholdet og de temaene/fagområdene de ønsker å sette seg inn i. ORE har på bakgrunn av dette bistått hospitanten med forslag til nettverk, kontorer, institusjoner og personer som kan kontaktes. I tillegg har hospitantene hatt muligheten til å delta på kontorets studieprogrammer, seminarer og eksterne og interne møter.

Lengde

Hospitantperioden for den enkelte kan vare fra to uker til tre måneder. Kontorets erfaring er at tidsrammen avhenger av begrunnelsen for hospitantoppholdet. Ønsker vedkommende å skaffe seg kunnskap om et begrenset fagfelt i tillegg til å få et innblikk i kontorets arbeid vil 2-3 uker være nok. Dersom det er ønskelig å skaffe seg en bredere og mer omfattende kunnskap om EU/EØS i tillegg til noen fagområder, kan et opphold på 2-3 måneder forsvares. Er oppholdet begrunnet ut fra arbeidet med prosjektskriving og partnerkontakt kan et to-ukers opphold dekke det behovet.

Søknad

Det er åpent for søknader fra alle våre medlemmer. I søknaden ønsker vi informasjon om:

  • Hvilket tidsrom og for hvor lang periode du ønsker å hospitere. Oppgi gjerne alternative tidsrom dersom det er mulig.
  • En begrunnelse for hvorfor det er interessant og relevant for deg å hospitere hos oss og noen ideer til hva du vil bruke tiden i Brussel til.
  • Fint om du skriver om du har diskutert saken med arbeidsgiver og fått godkjenning til å søke eller om dette må gjøres i etterkant.

Søknad sendes på mail til din organisasjons representant i OREs kontaktgruppe. Sett sjur@osloregion.org i kopi. Utvelgelse vil skje i nært samarbeid mellom Europakontoret og kontaktgruppens medlemmer og basere seg dels på bakgrunn av søknad og dels geografisk fordeling av hospitantplasser.

Ta gjerne kontakt med oss før du søker. Mer informasjon om Osloregionens Europakontor og kontaktdetaljer til våre ansatte finner du her.

Evaluering
Osloregionens Europakontor vil i slutten av hvert hospitantopphold forvente en besvarelse av en enkel evalueringsrapport. Denne besvares før siste dag ved kontoret. Her kan du se et utvalg evalueringsrapporter fra tidligere hospitanter:

  • Rapport Øivind Nordal, Akershus FK våren 2015
  • Rapport Yngvar Hegrenes, Levende Oslo våren 2016

 

Les intervjuer med de ulike hospitantene om deres erfaringer:

Hege Nedberg, Høgskolen i Oslo og Akershus, 3-14. oktober 2016

Ingrid Lundvall, Akershus fylkeskommune, 5-16. september 2016

Hege Andreassen, Vestfold fylkeskommune, 20.juni-1.juli 2016

Yngvar Hegrenes, Levende Oslo, 25.april-20.mai 2016