Hospitering i hjertet av EU

I perioden 2.-13. september har Tore Østgård vært hospitant i to hektiske uker ved Osloregionens Europakontor i Brussel.

Østgård jobber til daglig som rådgiver i Akershus fylkeskommune med innovasjon og tilretteleggende næringsutvikling, hvor han har ansvar for oppfølging av ulike innovasjonsaktører i regionen Romerike. Han arbeider også med regionalt innovasjonsprogram, som er en støtteordning Akershus har sammen med Oslo, med mål om å få til økt vekst i kunnskapsbasert næringsliv med potensiale for internasjonal vekst

EU-programmer

Et hovedmål med oppholdet til Østgård har først og fremst vært å bli kjent med aktører som er relevante for Akershus i EU-systemet, med et spesielt fokus på EUs rammeprogrammer, Horizon 2020 og det kommende Horizon Europe. 

-Da jeg fikk høre om muligheten for å hospitere, tenkte jeg umiddelbart at dette kunne være noe for meg. Det er en unik mulighet for å bli kjent med EU/EØS og de mulighetene EØS-avtalen fører med seg. Jeg har vært i Brussel tidligere, men det er noe helt annet å få være her over en lengre periode, forteller hospitanten. 

Videre forteller Østgård at han fikk et møte med ORE i Oslo i forkant, hvor han fikk mange tips om hvilke aktører som kunne være relevant for ham å kontakte. En stund før avreise sendte han ut e-poster til flere aktører og fikk booket inn mange møter til sin første uke i Brussel og fikk videre noen oppfølgingsmøter til uken etter. 

-Jeg er veldig fornøyd med hvordan ORE har bidratt til mitt opphold her. Jeg har fått hjelp der jeg har hatt behov for det. De har også gitt meg god tilgang til mye av deres kontaktnettverk som har vært relevant for meg. Dessuten er det utrolig godt å ha et fast kontor å gå til, midt i hjertet av EU, forteller Østgård. 

Ha et klart mål

I løpet av sitt opphold har Østgård blant annet fått møte Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Norges Delegasjon til EU, KS Brussel og SINTEF. Av internasjonale aktører fikk hospitanten møte med Europakommisjonen og European Innovation Council – som har et fokus på å oppskalere små og mellomstore bedrifter i EU. I tillegg ble det et møte med hydrogen-organisasjonen HyER, noe som er svært relevant siden Akershus har store satsinger innenfor hydrogen. Et av høydepunktene i Brussel var å treffe personer i kommisjonen som jobber med tilrettelegging for vekst i næringslivet. 

-Brussel har også mer å tilby enn bare EU! Brussel er en utrolig fin by, og jeg har brukt fritiden til å utforske ulike bydeler. Det er en spennende by å utforske med mye god mat og drikke, forteller Østgård.

Til fremtidige hospitanter har Østgård noen gode råd; 

-Finn et formål med oppholdet ditt. Sett av god tid til å finne relevante aktører før du drar, og sett deg inn i hva de gjør før du sender dem en e-post. Jeg vil virkelig anbefale hospitanter å sjekke ut hvilke konferanser som holdes i Brussel før du søker hospitering – og legg oppholdet til en av disse. For min del ble det arrangert en relevant konferanse uken etter at hospitantoppholdet var ferdig, påpeker Østgård. 

Tekst: Lisbeth Lyngstad