Horisont 2020 – Satsinger og utlysninger for 2017

Europakommisjonen har lansert forskningsprogrammets arbeidsprogram for 2017 – hvor jobbvekst, migrasjon, energiunionen og åpen tilgang til forskningsdata er blant prioriteringene.

Med et budsjett på 77 milliarder euro fordelt på 7 år (2014-2020), er Horisont 2020 EUs største forsknings- og innovasjonsprogram noensinne. Europakommisjonen har nylig lansert arbeidsprogrammet for 2017 som har et budsjett på 8,5 milliarder euro.

Programmet bygger på suksessen som har vært frem til nå, men en viktig endring vil være den åpne tilgangen til forskningsdata. Ellers vil det være et sterkt fokus på vekst i arbeidsplasser, spesielt for å inkludere migranter i arbeidslivet.

Hovedprioriteringene vil være:

  • Å skape arbeidsplasser, vekst og investeringer; kommisjonens topp-prioritet er å øke antall arbeidsplasser uten å skape ny gjeld.
  • Åpen tilgang til forskningsdata; dette vil styrke konkurranseevnen og samarbeidet, skape gjennomsiktighet og bidra til å unngå dobbeltarbeid.
  • Å være en sterkere global aktør; med en ny migrasjons- og asylpolitikk skal Europa kartlegge og harmonisere sin forskning på migrasjon som igjen vil styrke integrering av migranter og flyktninger i arbeidslivet. Kampen mot terrorisme vil også være viktig.
  • En sterk energiunion med en fremtidsrettet klimapolitikk; vil sikre Europa sikker og klimavennlig energi.
  • Et dypere og mer rettferdig indre marked gjennom å styrke europeisk industri.
  • Det digitale indre marked; forskning og innovasjon skal bidra til innovative digitale løsninger.
  • Tverrgående satsinger; sirkulær økonomi og smarte og bærekraftige byer.

 

Les mer om satsinger og utlysninger her.

Lenke til arbeidsprogram/portal.

Lenke til H2020 Forskningsrådet.

Tekst: Andreas Løhren