Høring: Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak 2021-2027

11 svenske, danske og norske regioner/fylkeskommuner inviterer interesserte aktører til å svare på en høring om innretningen på det fremtidige Interreg-programmet Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) 2021-2027. 

Vi ber dere om å besvare dette elektroniske spørreskjemaet innen 7. desember

Regionene/fylkeskommunene har utarbeidet et første forslag til nytt ØKS-program i nært samarbeid med Europakommisjonen, det svenske Næringsdepartementet, den danske Erhversstyrelsen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, samt forvaltningsmyndigheten Tilväxtverket i Sverige og Norsk Forvaltende Organisasjon i Viken fylkeskommune. 

Partnerskapsprinsippet er en viktig del av dette arbeidet, og flere nøkkelaktører med interesser og kunnskaper innenfor de tematiske prioritetene har vært involvert i utviklingen av forslaget. 

Høringen består av følgende deler: 

  • Opplysninger om responderende organisasjon (obligatorisk av dokumentasjonshensyn) 
  • Overgripende innretning 
  • 4 tematiske avsnitt på grunnlag av respektive politiske mål (PO1-4) 
  • Strategisk miljøvurdering 

Høringen finnes i svensk, dansk og norsk versjon, mens fordypningsdokumentene som er lenket opp i skjemaet er skrevet på ett av de tre språkene – med tydeliggjøring av visse begreper på øvrige språk. 

Ved spørsmål om innholdet, vennligst kontakt: Jon Halvard Eide Jon.Halvard.Eide@agderfk.no 

Ved tekniske spørsmål, kontakt prosjektsekretær isabel.poli@skane.se

De 11 ØKS-regionene er følgende:

Region Halland, Region Skåne, Västragötalandsregionen

Region Hovedstaden, Region Midtjylland, Region Nordjylland, Region Sjælland

Agder fylkeskommune, Oslo kommune, Vestfold og Telemark fylkeskommune, Viken fylkeskommune