Grønt lys for utslippstester

Rådet har godkjent nye regler for utslippstesting av kjøretøy

Det er et behov for nye tester av utslipp da de nåværende laboratorietestene ikke er gode nok. Det har vist seg at biler produsert i tråd med eksisterende EU-standarder genererer vesentlig høyere utslipp på veien enn i laboratorium, noe Volkswagen-skandalen et eksempel på.

Den 12 februar ga Rådet grønt lys for en ny pakke med regler for utslippstester. Disse testene er ment å måle mer nøyaktig forurensende utslipp og vil gjelde nye biler og modeller. De nye kravene vil bli innført i to trinn; den første vil gjelde fra september 2017 og skal gjelde nye modeller. Trinn to innføres september 2019 og gjelder alle nye biler.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren