Fått styrket kompetanse

Hege Andreassen fra Vestfold fylkeskommune har hospitert hos ORE i sommer. Hun mener oppholdet har styrket hennes faglige kompetanse.

I perioden 20. juni til 1. juli har Andreassen hospitert hos ORE i Brussel. Hun har ansvar for internasjonalisering i utdanningsavdelingen i Vestfold fylkeskommune og gikk nylig opp til en 100 prosents stilling innen dette fagområdet, fra tidligere 50 % . Hun hadde hørt om OREs hospiteringsordning, og så dette som en gyllen mulighet til å få faglig påfyll for den nye delen av stillingen.

Andreassen jobber med Erasmus+ mobilitet for lærlinger, men skal også hjelpe videregående skoler i Vestfold med internasjonalisering. Mye av jobben handler om å forberede lærlinger til et utenlandsopphold.

-Nå som jeg selv har et utenlandsopphold bak meg, kan jeg lettere sette meg inn i lærlingenes situasjon, forklarer Andreassen.

I løpet av oppholdet har hun blant annet fått tid til å besøke den skandinaviske skolen i Waterloo for å få kjennskap til mulige samarbeidsavtaler, deltatt på studiebesøk på den norske ambassaden, møtt utdanningsråd Ragnhild Skålid, vært med på ”Norway day” og deltatt på en konferanse om voksenopplæring.

-Jeg har truffet mange interessante personer å diskutere fag med og knyttet gode kontakter, sier Andreassen.

Godt forberedt

Andreassen fikk vite før jul at hun skulle til Brussel, så hun hadde god tid til å forberede og lage et relevant og spennende program for oppholdet. Hun hadde løpende kontakt med ORE, fulgte med på nyhetsbrev og diverse nettsider.

-Man bør ikke være for selektiv, men heller være åpen for å være med på ting som ikke høres så relevant ut, anbefaler Andreassen. Det kan nemlig gi overraskende utbytte og nye perspektiver.

Hospiteringsperioden har vært samtidig som Brexit, og Andreassen synes det har vært spennende å være i Brussel i nettopp denne perioden.

-Man får en følelse av at det skjer ting her. BBC filmer steder jeg nettopp har tuslet forbi, sier hun.

Andreassen har gode råd til den som vil hospitere hos ORE og anbefaler å planlegge i god tid. Likevel mener hun man må være fleksibel;

-Ting blir ikke alltid som man tror. Ta initiativ selv, sier Andreassen.

Tekst: Andreas Løhren