Fagseminar og ekskursjon til Leuven

I anledning Osloregionens Europakontors årsmøte arrangerte kontoret utflukt med medlemmene til Leuven for å lære om deres planer for en grønn fremtid.

Nærmere 40 deltakere blant OREs medlemmer tok dagen før årsmøtet turen til den belgiske byen Leuven for å høre om deres tiltak og planer for å bli en klimanøytral by. Leuven er sammen med den svenske byen Växjö i 2018 utnevnt til European Green Leaf Award av EU, en pris som gis hvert år til en mindre europeisk by for sine klima- og miljøtiltak. Leuven har lenge jobbet mot å bli en bærekraftig og miljøvennlig by, og har en plan om å være karbonnøytral innen 2030. Med strategien Leuven2030 har byen samlet en rekke aktører innen privat og offentlig sektor for å sammen nå ambisiøse klimamål.

Liten by, store ambisjoner

Varaordfører i Leuven, Mohamed Ridouani, tok oss i mot i Leuvens tidligere industriområde med Stella Artois øl-fabrikk som nå er blitt til et boligområde med grøntområder. Ridouani og to representanter fra byadministrasjonen forklarte oss entusiastisk hvordan Leuven på få år har klart å gjennomføre en rekke grønne tiltak. Alle er enige om at man må ha med innbyggerne på sin side for å lykkes, og det nytter ikke å begynne med å snakke om klimapolitikk. Man begynner heller med å tilføre noe bærekraftig til allerede pågående prosjekter og gripe mulighetene som er der. Storytelling er viktig!

EUs langtidsbudsjett og GDPR

I forkant av selve årsmøtet den 1. juni hadde ORE også et fagseminar hvor både finansråd Bjarne Stakkestad og kommunal- og regionalråd Eivind Lorentzen fra Norges delegasjon til EU holdt innlegg om EUs nye forslag til langtidsbudsjett. Mens Stakkestad presenterte en generell gjennomgang av budsjettet, fokuserte Lorentzen på hva budsjettet vil innebære for regionale og lokale myndigheter og aktører i Osloregionen. Lorentzen peker på at mindre programmer slås sammen til store, noe som blant annet gjelder byprogrammene. Dette kan gjøre det vanskeligere for oss å ”plukke”. Likevel er hovedbudskapet at vi ikke skal se oss blinde på de store kuttene da programmer som Horizon Europe og Erasmus+ videreføres og styrkes.

OREs medlemmer fikk også en gjennomgang av EUs nye personvernregler – GDPR – av IKT-råd Trond Helge Baardsen ved Norges delegasjon til EU og en representant fra Europakommisjonens DG JUSTICE. Disse trådte i kraft den 25. mai i EU og er nå til behandling i EØS-komiteen.

Årsmøtet

Under selve årsmøtet fikk alle muligheten til å presentere seg da det var flere nye fjes blant medlemmene. Direktør Jan Edøy orienterte om årsmeldingen for 2017 og praktikant Lise Eide Risanger presenterte kontorets nye strategi for sosiale medier.

Blant viktige saker på agendaen var godkjennelse av Oppegård kommune som nytt medlem i Osloregionens Europakontor og valg av nytt styre på bakgrunn av valgkomiteens innstilling (se egen sak).

Tekst: Andreas Løhren

Foto: Lise Eide Risanger

foto-leuven II

foto-togtur leuven

foto-jan