Faglig og kreativ inspirasjon i Brussel

I perioden 1.-12. Oktober har Samira Jamouchi hospitert ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Jamouchi er visuell kunstner, og jobber som førstelektor i faget kunst og håndverk ved OsloMet – Storbyuniversitetet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier.

-Det hele startet med en e-post med informasjon om ORE og muligheten for hospitering. Da jeg opprinnelig er fra Brussel, så jeg på dette som en mulighet til å knytte faglige kontakter i hjembyen min som jeg ikke har bodd i under hele min profesjonelle karriere. Målet med oppholdet var å møte folk som jobber med det samme som meg, men som kanskje gjør jobben annerledes, forteller hospitanten.

Jamouchi har under hospiteringen besøkt universiteter som har andre tilnærminger til faget kunst og håndverk og en annerledes måte å undervise på. Både på et overordnet nivå og til hva som faktisk skjer i klasserommet. Hospitanten var tidlig ute og begynte jobben med å kontakte mulige samtalepartnere i god tid før hun reiste til Brussel. Under oppholdet har hun truffet en rekke interessante personer som på ulikt vis kan hjelpe henne å videreutvikle undervisningen.

Jamouchi fikk blant annet treffe leder og grunnlegger Gerhard Jager av ABC-huset.

-ABC-huset har en stor boksamling knyttet til praktisk arbeid og brukes som en idébase for lærere og de som utdanner lærere. Man kan komme hit for å hente ideer, men ikke metoder innenfor kreativ læring i skoler, sier hospitanten.

Ved høyskolen UC Leuven Limburg fikk Jamochi treffe lektor i kunst og håndverk Jan Schoolmeesters som har en interessant og spørrende tilnærming til dagens praksis i de kreative skolefagene. Hospitanten fikk også treffe professor Nel Yanssens og Annelies de Smet ved arkitekturskolen Sint Lucas Brussels hvor de diskuterte mulige former for forskning som kombinerer praktisk/visuell og vitenskapelig/skriftlig arbeid.

-Grunnen til at jeg kontaktet disse menneskene er fordi jeg tenker vi hele tiden må utvikle og utvide faget vårt. Selv er jeg interessert i en performativ tilnærming i undervisningsfaget kunst og håndverk. Jeg henter min inspirasjon fra performancekunst der kunstverket er hendelsen i seg selv og ikke et objekt, noe som åpner opp for rasjonell estetikk, forklarer Jamouchi.

Ellers ble det også tid til et besøk ved den svenske skolen i Brussel og et møte med en norsk kunster bosatt i Waterloo.

Godt arbeidsmiljø

Jamouchi synes prosessen fra søknad til hospitering var ryddig og enkel og er fornøyd med hvordan ORE har bistått underveis.

-Det å i det hele tatt få komme til ORE i Brussel hvor man kan ta del i et internasjonalt miljø er fantastisk. Det er ikke gitt at man får slike muligheter på arbeidsplassen. ORE har hjulpet meg i å komme i kontakt med mennesker. Det har vært veldig hyggelig å være her og det er et godt arbeidsmiljø, sier hospitanten.

Høydepunktet har vært å diskutere, reflektere og drøfte faglige spørsmål og problemstillinger jeg sitter med til daglig på OsloMet med andre fagpersoner, sier Jamouchi.

Hospitanten har ett råd til de som vurderer å hospitere: Søk hospitering!

-Her får du mulighet til å treffe folk man ellers ikke ville truffet. Og det er lav terskel for å få til et møte og bygge et internasjonalt nettverk, sier Jamouchi.

Tekst: Andreas Løhren