Webinarserie: EU/EØS på 1-2-3

Dato
12/09/2020 - 05/10/2020
Kl. 11:00 - 12:00

Plass
Webinar


I år blir lynkurset i EU/EØS erstattet av en serie webinarer!

 EU/EØS på 1-2-3

Hvordan fungerer EU og EØS- avtalen? Hvordan påvirker Green Deal regional utvikling og energisatsinger i Norge? Hva trenger vi å vite om EUs regionpolitikk og hvorfor? 

Dette og mer vil vi forsøke å gi svar på i våre nettkurs! De seks norske regionkontorene og KS i Brussel inviterer i høst til et firedelt nettkurs som til sammen vil gi deltakerne en innføring i EU-systemet og EØS, samt se på aktuelle problemstillinger i Europa.

Sett av en time fra kl. 11.00, følgende fire mandager i september og oktober:

14. september: EU/EØS – systemene: Hvordan påvirker de oss?

21. september: EUs Green Deal og FNs bærekraftsmål: Er Europa på riktig vei mot klimanøytralitet?

28. september: European Green Deal: Hvordan vil den prege norske satsinger på fornybar energi?

5. oktober:         Regionenes Europa: Hva skjer i europeisk regionalpolitikk og hva betyr det for oss? 

 

Mer informasjon om innhold og innledere følger etter sommerferien!

Arrangører: KS, Nord-Norges Europakontor, Osloregionens Europakontor, Trøndelags Europakontor, Stavangerregionens Europakontor, Sørlandets Europakontor, og Vest-Norges Brusselkontor.