Seminar: Toward zero emission road transport in Europe

Dato
06/06/2019
Kl. 09:00 - 14:00

Plass
Radisson Blue hotel Plaza


Bli oppdatert om batterielektrisk og hydrogenelektrisk veitransport i Europa.

Akershus fylkeskommune og HyER inviterer til et halvdagsseminar som gir deg siste nytt om EU-politikk og innblikk i utviklingen i europeiske regioner. Du får også innsikt i utfordringene vi står overfor i Norge. Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil åpne konferansen, og gi en oppdatering om Regjeringens pågående arbeid for utslippsfri transport.

Seminaret passer for alle med interesse for utslippsfri transport, som vil møte ledende personer fra Europas mest framgangsrike regioner for utslippsfri transport.

Arrangementet inngår i programmet til Oslo europeisk miljøhovedstad 2019.

TRYKK HER FOR MER INFORMASJON OG PÅMELDING (FRIST 31.05.19)

// English description //

Update yourself on Battery Electric and Hydroelectric Road Transport in Europe

Akershus County Council and HyER invites you to a half-day seminar that gives you the latest news on EU policies and insights into developments in European regions. Furthermore, insights are given on the challenges we face in Norway. Norwegian Climate and Environment Minister Ola Elvestuen will open the conference, and provide an update on the Government’s ongoing work for emission-free transport in Norway.

The seminar is suitable for anyone with an interest in emission-free transport, which will meet leading people from Europe’s most successful regions for emission-free transport.

The seminar is part of the official programme of Oslo European Green Capital 2019.

KLIKK HERE FOR MORE INFORMASJON AND REGISTRATION (DEADLINE 31/05/19)

Program

Moderator:   Eirik Bøe, Committee leader, Akershus County Council

The seminar is given in english.

Time Activity
Agenda
09:00-09:10 Welcome words, Anette Solli, County Mayor, Akershus County Council
09:10-09:20 Opening remarks by chair of HyER board, Barney Crockett, Lord Provost, Aberdeen
09:20-09:50 Keynote speaker Ola ElvestuenMinister of Climate and Environment, Norway
International speakers  
09:50-10:20 European institutional speaker presenting EU policy (to be confirmed)
10:20-10:40 Smart Mobility in Berlin,
Martin Sölle, eMO Berlin Agency for Electromobility, Project manager
10:40-11:00 Baden Württemberg regional hydrogen policy,
Franz Logan, e-mobil BW, President (tbc)
11:00-11:20 HyER and European regional cooperation
Valentine Willmann, HyER, Head of office
11:20-11:35 Pause
Norwegian zero emission transport, development of cars and infrastructure
National speakers  
11:35-11:50 Electrifying transport: Power grids, infrastructure and market challenges
Snorre Skeie, Circle K Norway, Director Network Development & Operations
11:50-12:10 Success in building a functional market for EVs – status, challenges and solutions
Erik Lorentzen, EV Norway, Head of analysis and consultancy
12:10-12:25 Building infrastructure for hydrogen – challenges for market development
Roger Hertzenberg, Uno-X Hydrogen, Managing Director
12:25-12:50 Hydrogen based transport In Norway, challenges and solutions
Kristian Vik, Norwegian Hydrogen Forum, CEO
12:50-13:15 Questions and concluding remarks
13.15 – 14.00 Lunch
Arrangører elbilkonferanse juni 2019
Samarbeidspartner europeisk miljøhovedstad 2019