SAVE THE DATE: Mobiliseringsarrangement ny programperiode

Dato
15/06/2020 - 16/06/2020
Kl. 00:00

Plass
Norway House


Formålet med arrangementet er å informere norske aktører om nye EU-programmer som har oppstart i 2021. Arrangementet skal øke bevisstheten rundt kommende programmer, og bidra til at Norge får god deltagelse i de programmene man assosierer seg til. Arrangementet vil være rettet mot norske aktører i offentlig sektor og dekke programmer i alle delene av kunnskapstriangelet.

Arrangementet er i regi av de norske regionskontorene i Brussel, KS, og Kunnskapskontoret.

Mer info kommer!

 

Relevante EU-programmer:

Erasmus+

Horisont Europa

Digital Europe Programme

Single Market Programme

InvestEU

Innovation Fund

European Defense Fund

European Space Programme

EØS-midlene