MSCA Innovative Training Networks (ITN): Informasjonsmøte om 2020-utlysningen

Dato
18/09/2019
Kl. 10:00 - 12:30

Plass
Norges Forskningsråd


Mer enn fem milliarder kroner ligger i potten når det for siste gang i Horisont 2020 utlyses midler til Marie Sklodowska-Curie actions populære forskerutdanningsnettverk, ITN.

Om du har tenkt å søke, eller skal sende inn en forbedret søknad, er du velkommen til å delta i eller følge strømmingen av Forskningsrådets møte om den siste utlysningen i dette rammeprogrammet. Det vil bli gitt oppdatert informasjon om ordningene, og råd fra forskere som har lyktes med å vinne frem i den harde konkurransen.