Missions på norsk – Kunnskapsgrunnlagskonferansen 2020

Dato
24/03/2020
Kl. 09:00 - 15:30

Plass
Radisson Blu Plaza Hotel


Missions i forskning- og innovasjonspolitikken handler å sette ambisiøse, målbare og tidfestede mål for å løse samfunnsutfordringer som angår folk flest, og står sentralt i utformingen av EUs nye rammeprogram, Horizon Europa. En missions-orientert forsknings- og innovasjonspolitikk skal stimulere samspillet mellom ulike sektorer og bidra til at vi får større effekt av offentlige investeringer i forskning og innovasjon.

Hva er egentlig nytt med missions? Hvordan bør Norge forholde seg til missions slik de utformes i Horizon Europa? Hvilke spesifikke norske missions bør vi gripe fatt i?

Dette og mer til får du høre mer om på Forskningsrådets konferanse om kunnskapsgrunnlaget for forsknings- og innovasjonspolitikken i 2020, den 24. mars på Radisson Blu Plaza Hotell i Oslo.

Program med foredragsholdere kommer i januar. Info her.