Horisont 2020 – Prosjektutvikling og søknadsstøtte 1 – 14. januar 2020

Dato
14/01/2020 - 15/01/2020
Kl. All Day

Plass
Norges forskningsråd


Om arrangementet

Prosjektutvikling 1 gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Søknadsstøtte 1 gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

Prosjektutvikling 1 er et introduksjonskurs som passer alle som ønsker å søke et EU-prosjekt, enten du er prosjektleder, EU-rådgiver eller forsker.
Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

  • Kort om bakgrunnen for Horisont 2020
  • Hva er et EU-prosjekt og hvordan etablerer dere et slikt prosjekt?
  • Søknadsprosess og evaluering
  • Praktisk gruppearbeid

For å få fullt utbytte av Prosjektutvikling 1, anbefaler vi også at du tar e-læringskursene Innføring i EU-prosjekter og Deltakerportalen som en forberedelse til dette kurset.

Søknadsstøtte 1 vil ta for seg temaer som: hvordan hente ut søknadsmaler, hvordan fylle inn nødvendig administrativ informasjon om prosjektet (Administrative Forms, part A) og hvordan registrere en prosjektsøknad i portalen og senere hente ut evalueringen av prosjektet. Kurset arrangeres i samarbeid med Sintef.

Søknadsstøtte 1 er et introduksjonskurs som passer spesielt for EU-rådgivere.

Mer info her.