Horisont 2020 – Project Management and Finance 3/12-4/12

Dato
03/12/2019 - 04/12/2019
Kl. 09:00 - 16:00

Plass
Norges Forskningsråd


Kurset gir en innføring i hvordan man kommer godt i gang med et EU-prosjekt, og gir praktiske tips om hvordan man sikrer en god prosjektgjennomføring. Kurset tar også for seg finansielle regler, økonomistyring og rapportering i Horisont 2020.

Kurset arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med Rogaland fylkeskommune. Kursspråk er engelsk.

The course will cover all challenges you can face in a H2020 project. Our scope is to provide you with the knowledge we have, the tools we use and skills we acquired in the past 19 years and in our 16 running/closed H2020 projects.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.