Horisont 2020 – Budsjettering 1

Dato
16/01/2020
Kl. 09:00 - 15:00

Plass
Norges forskningsråd


Om arrangementet

Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere.

Dette er et introduksjonskurs som passer særlig for EU-rådgivere og økonomiansvarlige. Kurset inneholder også en praktisk øvelse.
for å få fullt utbytte av kurset, anbefaler vi også at du tar e-læringskursene Innføring i EU-prosjekter og Deltakerportalen som en forberedelse til dette kurset.

Mer info her.