Horisont 2020 – Budsjettering 1 7/11

Dato
07/11/2019
Kl. 09:00 - 15:00

Plass
Norges Forskningsråd


Kurset gir en innføring i budsjettering i et EU-prosjekt. Målet med kurset er å skape en generell forståelse for budsjettering og gi en innføring i statusrapportering.

Kurset gir en forklaring av de ulike kategoriene av kostnader (direkte/indirekte kostnader, driftsmidler, administrativ hjelp), og hva man kan inkludere og ikke inkludere.

For mer informasjon og påmelding, klikk her.