Europeiske partnerskap i Horisont Europa

Nye typer partnerskap er under utvikling for EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont Europa. Derfor har forsknings- og innovasjonsnettverket for europeiske regioner ERRIN laget en egen nettside med relevant informasjon om de ulike partnerskapene.  

Horisont Europa har som mål å forenkle de europeiske partnerskapene og innføre en mer strategisk, sammenhengende og konsekvensstyrt tilnærming med et mål om færre partnerskap med større innvirkning. I praksis betyr det at det vil være kun tre hovedkategorier av partnerskap; medfinansiert, co-programmert og institusjonelt.  

For øyeblikket er 49 ulike partnerskap under utvikling. Sentrale prinsipper for partnerskapene fra Europakommisjonens side er at de skal støtte de overordnede politiske målene på EU-nivå som Green Deal, digitalisering etc., ha åpenhet, være koordinerte med hverandre og sikre synergier mellom forskjellige EU-programmer. 

Jobber for større regionalt fokus 

ERRIN (som vi er medlem av) jobber for et større engasjement fra lokale og regionale aktører i de europeiske partnerskapene. Dette er avgjørende for å skape synergier med andre regionale programmer, sikre bedre tilknytning til samfunnsmessige behov og utfordringer, og for å øke effekten av partnerskapene. 

Større involvering av regionale og lokale myndigheter vil føre til bedre sammenheng mellom forsknings- og innovasjonsagendaer på regionalt, nasjonalt og europeisk nivå, så vel som mellom offentlig og privat sektor. Regionale og lokale myndigheter bør inviteres til å delta og ha en klar rolle i å definere partnerskapsprioriteringene, i utformingen av utlysningene, og for å påvirke andre aktiviteter som utføres innenfor rammen av partnerskapene. I dag er prioriteringene i de europeiske partnerskapene ofte fjerne fra utfordringene som lokale og regionale aktører opplever.  

Å involvere regionale og lokale myndigheter videre i styringen av de europeiske partnerskapene vil også gi mulighet til å benytte seg av deres kapasitet til å mobilisere ulike aktører i innovasjons-økosystemet, som for eksempel små og mellomstore bedrifter og klyngeorganisasjoner.  

ERRINs infoside om partnerskap i Horisont Europa blir jevnlig oppdatert her. 

En oversikt over ulike typer partnerskap i utvikling finner du her.