European Innovation Scoreboard 2020

Europakommisjonen publiserte nylig “European Innvovation Scoreboard 2020”, som viser at Europas innovasjonsevne fortsetter å forbedre seg over hele EU, og for andre året på rad overgår USA. 

Det er imidlertid mer som må gjøres før Europa er på nivå med globale innovasjonsledere som Sør-Korea, Australia og Japan. Resultatene som er basert på data fra 2019, fremhever også muligheten for å koordinere EUs innovasjonspolitikk bedre, slik at Europa kan styrke sin globale konkurranseevne og overvinne de økonomiske virkningene av koronaviruset. 

Illustrasjon: Norge på 9. plass.

Hovedfunnene: 

·      Innenfor EU fortsetter innovasjonsresultatene å øke i jevnt tempo. 

·      Årets resultater er preget av Brexit. Dette har hatt noe innvirkning på EUs gjennomsnittlige innovasjonsevne, men har ikke påvirket medlemslandenes relative resultater i forhold til EUs globale resultater. 

·      Sverige fortsetter å være EUs innovasjonsleder, etterfulgt av Finland, Danmark og Nederland. I år slutter Luxemburg (tidligere en sterk innovatør) seg til gruppen av innovasjonsledere, mens Portugal (tidligere en moderat innovatør) slutter seg til gruppen sterke innovatører. 

·      I gjennomsnitt har innovasjonsevnen i EU økt med 8,9 prosent siden 2012. Resultatene har økt mest i Litauen, Malta, Latvia, Portugal og Hellas. 

·      På globalt nivå har EU for andre år på rad overgått USA. EU fortsetter dermed å ha bedre innovasjonsevne enn både USA, Kina, Brasil, Russland, Sør-Afrika og India. 

·      Siden 2012 har EUs prestasjonsgap i forhold til Sør-Korea, Australia og Japan økt, mens EUs prestasjonsledelse over USA, Kina, Brasil, Russland og Sør-Afrika har blitt noe redusert. 

·      Kina har hatt den største veksten i innovasjonsevne blant EUs viktigste konkurrenter siden 2012. 

Norge 

I kategorien «Non-EU countries» i Europa finner man Norge i gruppen «sterk innovatør». Norge befinner seg på en 9. plass i Europa med en score på 131,09, tett bak Storbritannia og etterfulgt av Tyskland. 

Les mer om saken her. 

Se interaktiv grafikk modell her.