European Hydrogen Week – Registrering åpen!

Europakommisjonen, i samarbeid med industri og forskningsaktører, arrangerer for første gang en egen europeisk hydrogenuke fra 23.-27. november. 

Hydrogen spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet og European Green Deal – EUs ambisiøse plan å bli et karbonnøytralt kontinent innen 2050. Derfor arrangerer The Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) – et offentlig/privat partnerskap bestående av Kommisjonen, industri og forskere – en egen uke viet til hydrogens viktige rolle i den grønne omstillingen. Arrangementet er også en markering av EUs hydrogenstrategi som ble vedtatt i juli. 

Over tre dager vil 100 foredragsholdere delta i omkring 50 ulike sesjoner, og over 260 prosjekter vil bli vist frem. Det er også mulighet for matchmaking. Hele arrangementet er digitalt og kostnadsfritt. 

Mer informasjon, program og registrering finner du her.