EU skal harmonisere radiospekteret i 26 GHz-båndet

Det er behov for større båndbredde i radiospekteret før 5G-nettet kan utbygges i Europa, og derfor besluttet EU 14. mai å harmonisere radiospekteret i frekvensbåndet 24.25-27.5 GHz (26 GHz). Dette er et ledd i EUs 5G-handlingsplan og et betydelig steg fremover i utbyggingen av 5G-nettet.

Innen 31. desember 2020 vil følgelig EUs medlemsland kunne utbygge 5G-nettet på lokalt nivå under like tekniske vilkår. EU sikrer på denne måten at flere 5G-nettverk og andre radiotjenester, slik som satellittjenester, kan fungere i samme radiospektrum og minimerer samtidig risikoen for forstyrrelser. Harmoniseringen av radiospekteret i 26 GHz-båndet vil også muliggjøre gigabit-fart i trådløsbredbåndet og nye, innovative applikasjoner og forbindelser mellom enheter.

Les mer om harmoniseringen av radiospekteret her.