EU-programmer 2014-2020

Tør du la være? Fantastiske muligheter for Osloregionens medlemmer gjennom deltakelse i EU-programmer

toppdesignheading sektorprogrammene

EUs strategi, Europa 2020, har fokus på vekst og sysselsetting. EU-programmene er et virkemiddel for å implementere strategien og oppnå målene. Norge betaler for å delta i et utvalg av EUs programmer. I tillegg bidrar Norge i det europeiske samarbeidet for sosial og økonomisk utjevning gjennom EØS-midlene. Norge og EU har mange felles mål innen ulike sektorer. EU er inne i en ny programperiode 2014-2020. Deltakelse i programmene gir gode muligheter for innovasjon, læring og  nettverksbygging.