EU med nye prioriteringer for digitalisering

Rådet staker ut kursen med sine konklusjoner for hvordan det digitale skiftet i Europa skal se ut etter 2020. Målet er en tryggere, innovativ og mer inkluderende digital økonomi.

Temaene er mange når Rådet vil gjøre EU til framtidens globale leder innen digitalisering. Blant prioriteringene finner man økt cybersikkerhet og økonomisk konkurransedyktighet, demokratisering av internett, bevaring av kulturelt mangfold, økt sosial inkludering og til og med klimatiltak.

Sentralt for Rådets prioriteringer er digitaliseringens rolle for økonomisk konkurranseevne og Europas sikkerhet. I dag preges internett av digitale landegrenser innenfor EU, hvilket kan hindre innovasjon og økonomisk vekst. Rådet ber derfor Kommisjonen om å finne løsninger som kan ta EU mot et Digitalt Indre Marked. Samtidig ønsker Rådet et skattesystem tilpasset den digitale æraen vi lever i for å sikre rettferdig skattlegging av digital virksomhet.

– «EUs digitaliseringspolitikk må bevare en etisk og menneskelig dimensjon. Vi skal unngå alle unødvendige regler og reguleringer som kan hindre innovasjon. Alle europeere og europeiske selskaper, uavhengig av størrelse og sted, skal tjene på digitaliseringen», sier Romanias kommunikasjonsminister Alexandru Petrescu.

Les Rådets konklusjoner her.