EU innfører utslippsgrenser for lastebiler

Europakommisjonen vil for første gang foreslå grenser for CO2-utslipp for lastebiler og sette nye standarder for drivstoffeffektivitet for person- og varebiler fra 2020.

EU har foreløpig ingen utslippsgrenser for CO2 og lastebiler. USA, Kina, Japan og Canada har til sammenligning utslippsgrenser og standarder for drivstoffeffektivitet spesielt for lastebiler.

Lastebiler står for omtrent en fjerdedel av utslipp fra veitransport, og denne andelen kan øke innen 2030 ifølge Europakommisjonen.

Industrien med produsenter som Daimler, Renault og Volkswagen i spissen har tidligere protestert mot slike utslippsgrenser da de mener lastebilers forskjellige former og størrelser gjør en ”one-size-fits-all”-tilnærming til å begrense CO2-utslipp vanskelig. De mener også at drivstoffeffektivitet i stor grad har redusert karbonutslipp.

Likevel er det flere medlemsland som har oppfordret Europakommisjonen til å innføre egne grenser og standarder for lastebiler, og derfor vil de fremskynde prosessen med å sette standarder for tyngre kjøretøy. De vil ha en offentlig høring som et grunnlag for et lovforslag.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren