EU godkjenner plan for felles europeisk forskning og utvikling av mikroelektronikk

Europakommisjonen har godkjent et prosjekt initiert av Frankrike, Tyskland, Italia og Storbritannia hvor de fire landene kan gi offentlig støtte inn til 1,75 milliarder euro til forskning og innovasjon innen mikroelektronikk de neste seks årene. Dette er da i tråd med regelverket for offentlig statsstøtte.

“Mikroelektronikk finnes i nesten alle elektroniske enheter vi bruker hver dag, enten det er telefoner, datamaskiner, vaskemaskiner eller biler. Innovasjon innen mikroelektronikk kan gi hele Europa et teknologisk forsprang. Derfor er det fornuftig for europeiske myndigheter å komme sammen for å støtte slike viktige prosjekter av felles europeisk interesse”, uttaler EU-kommissær Margrethe Vestager som er ansvarlig for konkurranse.

Prosjektets overordnede mål er å muliggjøre forskning og utvikling av nyskapende teknologier og komponenter som chips, integrerte kretser og sensorer som kan brukes i for eksempel husholdningsapparater, automatiserte kjøretøyer og nær sagt alle andre kommersielle og industrielle produkter.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhren; andreas@osloregion.org