EU er i forkant av å nå klimamål

EU ligger godt an til å nå klimamålene for 2020, viser en nylig publisert rapport av Det europeiske miljøbyrået (EEA). Likevel er det visse faretegn i forhold til å nå de langsiktige klimamålene i unionen.

Utslippene er kuttet med fire prosent fra 2013 til 2014, og redusert med 23 prosent siden 1990. Dermed har man allerede klart å nå et av de fastsatte målene for klimagassutslipp for 2020. Rapporten retter søkelys på områder som går bra på klimafronten, og dette er blant annet en stabil utbygging av fornybar energi, samt at det har vært en nedgang i energiforbruket i de fleste av medlemslandene i løpet av det siste tiåret. Den tar også for seg utviklingen av medlemslandenes individuelle klimamål for 2020, og her er situasjonen noe annerledes enn for EU samlet sett. Mens EU ligger godt an til å nå målene, er det store forskjeller mellom medlemslandene. Kun 13 av de 28 medlemslandene ligger godt an i forhold til å nå samtlige av sine nasjonale klimamål, men det er likevel en forbedring fra 2014 hvor dette tallet kun var ni.

Utviklingen i EU
Selv om det er forventet at EU klarer å nå 2020-målene, er det nødvendig med ytterligere innsats for å møte de langsiktige klimamålene som er mer ambisiøse. Rapporten viser at utviklingen av klimagassreduksjonene kan gå i et lavere tempo framover, og at man med dagens planlagte klimakutt kun vil oppnå en reduksjon på 27-30 prosent innen 2040, noe som ikke er i nærheten av målsetningen om 40 prosent kutt innen 2030. For å sikre at EU-landene når 40-prosentmålet, er det derfor nødvendig med et bedre system for styring og overvåking. Flere debatter som pågår i EU nå vil antakelig påvirke utviklingen. For eksempel reformen av kvotehandelssystemet, eller om areal- og skogbruk skal bli innlemmet i 2030-målene eller ikke. I tillegg er det nødvendig med ytterligere innsats for å sørge for at energiforbruket i Europa fortsetter å synke, for å klare og nå 2030-energimålet med en reduksjon på minst 27 prosent.