Ett steg nærmere Digital Europe Programme

Med Digital Europe Programme vil EU i den neste programperioden (2021-2027) være med i kappløpet om å utvikle ny teknologi innen kunstig intelligens og cybersikkerhet.

I forrige uke meddelte Rådet at Europaparlamentet og det rumenske formannskapet i EU har kommet til en felles forståelse om forslaget for det nye programmet som vil fremme digitalisering og ny teknologi. Budsjettet for programmet har ikke vært en del av denne forhandlingen, men vil være en del av forhandlingene for det nye langtidsbudsjettet (MFF).

Digital Europe Programme vil fokusere på fem hovedområder:

  • Superdatamaskiner
  • Kunstig intelligens
  • Cybersikkerhet
  • Avanserte digitale ferdigheter/kompetanse
  • Digitalisering av økonomi og samfunn

Investeringer og prosjekter som skal bygge superdatamaskiner vil bidra til å løse samfunnsutfordringer innen helse, miljø og sikkerhet. Programmet tar også sikte på å utvikle kunstig intelligens ved å bygge test-anlegg.

Videre vil programmet finansiere utdanning og opplæring for avansert digital kompetanse, både for studenter, små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. Programmet vil bidra til at folk skal ha enkel og trygg tilgang til digitale offentlige tjenester ved å øke interoperabiliteten (forbedre samhandling mellom tjenester og systemer) i EU.

Et nettverk av såkalte ”Digital Innovation Hubs” skal sørge for at små- og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter skal få teknologisk eksperthjelp og rådgivning. Digital Europe Programme vi supplere andre EU-programmer som Horizon Europe og den digitale delen av Connecting Europe Facility (CEF).

Neste steg

Rådet forventer at forhandlinger i det neste Europaparlamentet skal starte så raskt som mulig med mål om å vedta forslaget på bakgrunn av det man har blitt enige om. Her vil også forhandlingene om langtidsbudsjettet få innvirkning.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt EU-rådgiver Andreas Løhren, andreas@osloregion.org

Tekst: Andreas Løhren