Enklere regler for offentlige anskaffelser

Nye forskrifter gjør det enklere for offentlige etater å gjøre innkjøp.

Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt tre nye forskrifter om offentlige anskaffelser som går ut på følgende:

  • Den nasjonale terskelverdien øker fra 500.000 kroner til 1,1 millioner kroner, noe som innebærer at innkjøp under 1,1 million kroner ikke lenger må kunngjøres og følge detaljerte regler. Likevel må innkjøp under terskelverdi følge grunnleggende krav til konkurranse og likebehandling.
  • For innkjøp som fremdeles må kunngjøres nasjonalt, innføres en ny og enklere prosedyre hvor forhandlingsforbudet fjernes. Det betyr at leverandør og oppdragsgivere kan gå i dialog om å få en god anskaffelse.
  • Enklere og mer fleksible regler for helse- og sosialtjenester; kun anskaffelser over 6,3 millioner kroner må kunngjøres. Samtidig tydeliggjøres adgangen til å vektlegge særtrekk av hensyn til brukernes behov.
  • EØS-regelverket tilrettelegger for at ideelle organisasjoner skal forbli viktige leverandører av helse- og sosialtjenester, noe regjeringen ønsker å utnytte.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren