• Kontakt oss

Er du vår nye kollega? Osloregionens Europakontor søker Europarådgiver innen det grønne skiftet - arbeidsted Brussel

11.5.2021

Søknadsfrist: 3. juni.

Vi søker deg som har kunnskap om flere av politikkområdene som omfattes av ”det grønne skiftet”, som energi, klima, miljø, bioøkonomi, transport og sirkulærøkonomi. Du har interesse for og god innsikt i norske regioners deltakelse i europeiske prosesser gjennom EU/EØS. Du tar initiativ, har høy arbeidskapasitet, er strukturert og fleksibel. Du er en god lagspiller som også jobber godt selvstendig. Vi er et lite sekretariat og du må være innstilt på å bidra i foreningens praktiske gjøremål.

Arbeidsoppgaver

 • Holde deg og medlemmene oppdatert på EUs politikkutvikling innen det grønne skiftet
 • Involvere Osloregionens Europakontors medlemmer i utvikling av prosjekter som søker EU/EØS-finansiering
 • Arrangere konferanser og seminar i samarbeid med andre aktører for å profilere medlemmenes politikk og prosjektresultater for et europeisk publikum
 • Delta i nettverk og ivareta gode relasjoner med samarbeidspartnere på vegne av foreningen og foreningens medlemmer
 • Informasjonsarbeid, foredrag og medlemskontakt
 • Jobbe i team med andre kollegaer på kontoret
 • Enkelte administrative oppgaver for kontoret må påregnes

Krav til kompetanse

 • Høyere og relevant utdanning, fortrinnsvis på hovedfags- eller masternivå
 • Arbeidserfaring fra og god kunnskap om politikkområdene som omfattes av det grønne skiftet
 • Innsikt og god kjennskap til EU/EØS, herunder EU-programmene som Horisont Europa
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Relasjonelle evner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Ønsket kompetanse

 • Eksisterende nettverk og arbeidserfaring fra Brussel
 • God innsikt i offentlig forvaltning med spesiell vekt på fylkeskommuner/kommuner
 • God innsikt i universitets- og høgskolesektoren
 • Kjennskap til Osloregionen (variasjon, styrker, utfordringer, aktører)
 • Erfaring fra søknadsarbeid og gjennomføring av EU-prosjekter
 • Noe kunnskap i andre fremmedspråk utover engelsk
 • Gode datakunnskaper
 • Innsikt og erfaring i bruk av sosiale medier og publiseringsverktøy

Vi tilbyr

 • Et godt og dynamisk arbeidsmiljø
 • Interessante arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Pensjonsordning og midler til kompetanseheving
 • Svært gode muligheter for faglig utvikling

Tiltredelse i stillingen etter avtale. Stillingen er fast med et halvt års prøvetid. Arbeidssted er Brussel. Lønn etter avtale.

 

Om arbeidsgiveren

Osloregionens Europakontor er en medlemsstyrt forening som gjennom et felles sekretariat i Brussel skal legge til rette for at medlemmene kan delta i europeisk samarbeid. Europakontorets medlemmer er fylkeskommuner, kommuner og kunnskapsinstitusjoner i Osloregionen. Vi jobber med de samfunnsutfordringer som preger Europa og vår region. Overskrifter er grønn omstilling, inkluderende samfunn og digital transformasjon. Foreningen har i dag 17 medlemmer fra kommuner, fylkeskommuner og ett universitet i regionen. Foreningen tilbyr sine medlemmer skreddersydde tiltak som skal bidra til å styrke medlemmenes deltakelse, kompetanse og synlighet i europeiske prosesser. Foreningen fungerer som et bindeledd mellom EU/EØS og Osloregionen. Gjennom vårt unike nettverk kobler vi våre medlemmer sammen med aktører fra hele Europa.
Kontoret i Brussel ligger i Nordic House, samlokalisert med bl.a. Region Värmlands Europakontor. I Nordic House er en rekke andre regionskontorer fra hele Europa. Nordic House ligger sentralt med kort avstand til EU-institusjonene, EØS-EFTA, ESA, nasjonale representasjoner til EU, Norges delegasjon til EU, andre regionale Europakontor samt interesse- og bransjeorganisasjoner. Osloregionens Europakontor har også kontor i Oslo. Kontoret i Oslo er samlokalisert med Osloregionen interkommunalt politisk råd, i Tordenskiolds gate 2.

Søknadsfrist er 3. juni.

Finn mer informasjon og søk på stillingen her.

 

Sign up for our newsletter

Contact

Director – Gunnar Selvik 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+32 (0) 460 94 1393

E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Oslo

Mesh, Oslo
Tordenskiolds gate 2
0160 Oslo

Brussels

Nordic House, Brussel
Rue du Luxembourg 3, 5. etasje
1000 Brussel

© 2021 All rights reserved.