Byer og regioner som pådrivere i kampen mot klimaendringer!

Under årets European Week of Regions and Cities (EWRC) var det grønne skiftet et hyppig tema – og Oslo fikk igjen profilert seg som Europeisk Miljøhovedstad for et europeisk publikum.

EWRC – eller Open Days som det tidligere het – varte fra 7.-10. oktober og bød på et hundretalls av store og små arrangement hvor nærmere 9000 deltakere var påmeldt. Det årlige arrangementet er EUs største, og fungerer som et gedigent utstillingsvindu for hvordan europeiske byer og regioner løser samfunnsutfordringer. Uken begynte med alle de 6 norske regionenes felles seminar på mandagen (RegioNor), hvor temaene var «Europa akkurat nå» og «Bærekraftsmålene og regional utvikling».

Innbyggerinvolvering er viktig

Osloregionens Europakontor hadde også i år en rolle i flere arrangement, blant annet frokostseminaret ”Building Climate Neutral Cities” i samarbeid med byene Gøteborg, Bristol, Lyon og Utrecht. Seminaret fant sted den 10. oktober hos Bristol og Baths Europakontor og var et såkalt side-arrangement. Spesialrådgiver i Samarbeidsalliansen Osloregionen ,Eva Næss Karlsen, var en av paneldeltakerne og fikk presentere deler av Oslos klimatiltak og ambisiøse klimastrategi under overskriften ”Hvorfor byer må ta ledelsen!” for omkring 60 tilhørere.

Foto: Spesialrådgiver i Osloregionen Eva Næss Karlsen

Næss Karlsen er spesielt opptatt av innbyggerinvolvering og tok blant annet for seg hvor viktig det er å få folket engasjert. Næss Karlsen poengterte at god kommunikasjon og depolarisering av diskusjonen om klima er viktig for å få vanlige mennesker til å ta større ansvar og delta i prosessen. Spesialrådgiveren forklarte også at det tas i bruk et klimabarometer som gir en viss indikasjon på hvor vi ligger for å nå målene vi har satt oss, noe som gjør det enklere for folk flest å få bedre innsikt og forståelse.

Klimabudsjettet – et eksempel til etterfølgelse

Samme dag ble seminaret ”Cities and regions: Leaders in addressing climate change” avholdt som en del av det offisielle programmet. Dette er et samarbeid mellom Osloregionens Europakontor, Norges delegasjon til EU, EØS-midlenes sekretariat (”Financial Mechanism Office”), Europakommisjonens DG Regio og de seks største finske byene Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Espoo og Vantaa (gjennom prosjektet «Six City Strategy»). Tanken bak seminaret var å vise gjennom prosjekter hvordan byer og regioner er i en unik posisjon til å skreddersy lokale klimatiltak som senere kan være eksempler til etterfølgelse, samt å vise hva som gjøres konkret i to prosjekter i henholdsvis Bosnia-Hercegovina/Slovakia finansiert av DG Regio/EEA Financial Mechanism

Foto: Paneldiskusjon under seminaret “Cities and regions: Leaders in addressing climate change”

Kommunikasjonsansvarlig i sekretariatet for Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019 Marianne Alfsen var moderator under seminaret og snakket innledningsvis om hvorfor nettopp Oslo har fått denne prestisjetunge utmerkelsen i EU. Alfsen trakk frem Oslos klimastrategi som en av verdens mest ambisiøse, hvor målet er å kutte utslippene med hele 95 prosent innen 2030. For å få til dette har kommunen utarbeidet det etterhvert velkjente klimabudsjettet som et effektivt styringsverktøy. Klimabudsjettet sier hva som skal gjøres av tiltak og hvem som har ansvar for det, og inngår i det øvrige budsjettarbeidet i kommunen. På denne måten kan man følge klimatiltakene tett. Alfsen kunne fortelle at en verdensmetropol som New York City sannsynligvis vil kopiere dette effektive styringsverktøyet.

Foto: Kommunikasjonsansvarlig for Oslo Europeisk Miljøhovedstad 2019 Marianne Alfsen

Tidligere samme uke fikk Alfsen i tillegg presentert Oslo som Europeisk Miljøhovedstad under en «pitch» foran omkring 80 tilskuere i EWRCs utstillingsområde. Europakontoret hadde også en mindre rolle i seminaret «Climate and Environmental Protection in Capital Cities and Regions: Whats next?» i regi av det europeiske hovedstedsnettverket «Captial Cities and Regions Network».

Tekst og foto: Andreas Løhren