Ungdom og Utdanning

Kom i gang med internasjonalt arbeid for og med ungdom!

Har du en ide til et internasjonalt prosjekt du ønsker å få realisert, eller er du nysgjerrig på hvordan man kan få det til? Lurer du på hvilke muligheter som finnes?

Den 12. mars er det informasjonsmøte om prosjektmidler til internasjonalt ungdomsarbeid i Oslo.

Tid: Mandag 12. mars 12.00-15.00 (med veiledning frem til kl 16.00 for de som ønsker).

Sted: Stratos konferanse og selskapslokaler, Youngstorget 2, 0181 Oslo.

 Delta på informasjonsmøtet for å få informasjon om:

 • Hva du kan søke om støtte til og hvordan du søker
 • Hvordan forskjellige aktører kan bistå deg med å realisere prosjektideen din

Etter at det offisielle programmet er over vil du kunne prate med arrangørene om din prosjektide og få informasjon og veiledning om hvordan du bør gå frem videre.

Hvem passer dette møtet for?

Seminaret passer for deg som jobber med og for ungdom i Oslo. Dette inkluderer blant annet kommuneansatte som jobber med ungdom, ungdomsarbeidere og ungdomsorganisasjoner/ organisasjoner som jobber med ungdom.

Program

 • Velkommen
 • Kort introduksjon av arrangørene og hvordan disse kan hjelpe det med å komme i gang
 • Gjennomgang av Erasmus+: Aktiv Ungdoms støtteordninger
 • Tidligere erfaringer fra deltakere og organisasjoner
 • Prosjektpitch
 • Veiledning (for de som ønsker)

Målet med seminaret er å gi deltakerne:

 • Kunnskap om finansieringsmuligheter for ulike internasjonale aktiviteter
 • Informasjon om hvilke virkemidler som finnes og hvem som kan hjelpe deg med å realisere prosjektideen din
 • Veiledning

Lunsj er inkludert.

Påmeldingsfrist er mandag 5. mars.

Begrenset antall plasser.

Registrering og info her.

Arrangører:

Erasmus+: Aktiv Ungdom, Oslo kommune, UngOrg og Osloregionens Europakontor

Foto Aktiv-ungdom

 

 

Nye muligheter med Erasmus+

Erasmus+-programmet tilbyr utallige muligheter for utdanningssektoren til å drive med internasjonalt samarbeid. I 2018 blir mulighetsrommet enda større, og det er kommet et etterlengtet tiltak rettet spesielt mot skoler som ønsker å starte opp med internasjonalisering. Skoleutvekslingspartnerskap skal tilrettelegge for økt mobilitet blant lærere og elever, og gjennom en enklere søknadsprosedyre er målet å rekruttere skoler som ikke har søkt om Erasmus+-midler tidligere.

De såkalte «Key action 2»-prosjektene i Erasmus+ er kjent for å henge høyt og det er mange skoler som vegrer seg mot å ta fatt på jobben med å starte opp et strategisk partnerskap. Dette har Europakommisjonen tatt innover seg. I årets Erasmus+-utlysning lanseres – i tillegg til de kjente utveksling av god praksis og innovasjon – også skoleutvekslingspartnerskap. Her er det lagt opp til mindre partnerskap over en periode på et eller to år. Søknadsprosedyren er mindre krevende enn andre strategiske partnerskap og skoleutvekslingspartnerskapene retter seg kun mot skole og barnehage. Kommisjonen vil med dette stimulere til økt mobilitet for elever, lærere og andre skoleansatte. Tiltaket kan minne om mobilitetsprosjektene som allerede finnes for fag- og yrkesopplæring.

Årets budsjett er rekordhøyt med hele 280,4 millioner euro til prosjekter under key action 2 og det er lagt inn at minst halvparten av dette skal gå til de nye skoleutvekslingspartnerskapene. Mer informasjon finnes i programguiden for 2018.

Søknadsfrist 21. mars kl. 12:00.

Tekst: Sjur Rynningen Bie-Lorentzen, kontaktperson for utdanning, ungdom og helse ved ORE, sjur@osloregion.org, +32 499 83 51 99