Inkluderende samfunn

Europakommisjonens prioriteringer på arbeids- og sosialfeltet

Presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker la nylig frem et program med prioriteringer for den nye Europakommisjonen som blant annet omfatter arbeids- og sosialfeltet. Junckers første prioritet vil være å styrke Europas konkurransedyktighet, og stimulere til investeringer med det formål å skape flere arbeidsplasser. Programnotatet består av ti fokusområder, hvor arbeids- og sosialfeltet står sentralt. Fokuset er rettet mot å skape vekst og arbeidsplasser, og gjenopprette tillit hos borgerne.

Du kan lese Arbeid- og sosialråd Finn Ola Jølstad sin rapport til programnotatet på Norges Delegasjon til EU sine nettsider. Programmet som gir de politiske retningslinjene til den nye Europakommisjonen har fått navnet «A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change», og kan leses her.

Seminar ”Beyond the Crisis in Europe” 4. september

Den 4. september arrangerer Høgskolen i Oslo og Akershus den årlige ESPAnet-konferansen i Oslo. The Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) er en sammenslutning av akademikere som arbeider med analyser av sosialpolitikken i Europa, og fokuset på årets konferanse ”Beyond the Crisis in Europe” vil være utfordringene med å forene miljømessig bærekraft, sosial velferd og økonomisk robusthet.

Fakultetet for samfunnsvitenskap (SAM) og Norsk institutt for forsknings om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er i spissen for konferansen som avholdes i Høgskolens lokaler 4. – 6. september. For mer informasjon om seminaret seHøgskolen i Oslo og Akerhus hjemmesider eller besøk nettsiden til seminaret.

Tenker du å søke finansiering til ditt prosjekt i det nye Helseprogrammet?

Den 10. juni arrangeres det en infodag om det nye helseprogrammet, og informasjon om de kommende utlysningene vil bli presentert. Seminaret er i Luxembourg og arrangeres av Generaldirektoratet for helse og forbrukere (DG sanco) og det utøvende organet for forbrukere, helse og mat (Chafea). Mer informasjon om seminaret, program og påmelding finnes her.

Osloregionens Europakontor vil være tilstede på seminaret, ta kontakt med Siri Svanemyr Eriksen for mer informasjon.

Norge fortsetter å samarbeide med EU om utvikling av IKT-løsninger for eldre

Norge har siden 2008 tatt del i EU-programmet Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL), som tar sikte på å utvikle IKT-løsninger som kan bedre livskvaliteten for eldre. Dette er et program Norge har hatt stor deltagelse i, og under den nye programperioden (2014-2020) har regjeringen derfor besluttet å fortsette å ta del i dette arbeidet. I den nye programperioden faller dette arbeidet under forskningsprogrammet Horisont 2020 og har byttet navn til Active and Assisted Living Joint Programme (AAL).

Hensikten med AAL er å legge bedre til rette for den sterkt aldrende befolkningen vi opplever i Norge og resten av Europa. For det første vil slike IKT-baserte løsninger kunne bidra mye til å bedre livskvaliteten til de eldre i informasjonssamfunnet. I tillegg skal det stimulere til at det europeiske næringslivet videreutvikler løsninger som kan bidra til at eldre kan leve et aktivt og selvstendig liv så lenge som mulig. Norge har per i dag tatt del i 16 slike europeiske prosjekter, og 6 av disse har hatt norsk ledelse.

Det nye AAL-programmet er ikke offisielt vedtatt i EU enda, men det er forventet at dette skal stå ferdig i løpet av våren 2014. Dersom du ønsker å lære mer om kommende programmet er det fortsatt mulig å registrere seg til deltagelse på ALL-foreningens informasjons- og konsortitetsseminar. Seminaret holdes 16. og 17. april i Brussel. Se mer informasjon om seminaret og registrering her.

Workshop om hvordan utvikle regionale handlingsplaner for å takle sosiale helseforskjeller

I slutten av januar arrangeres det en workshop i Brussel hvor fokuset er utfordringene regioner i Europa står ovenfor når det gjelder å takle sosiale helseforskjeller. For å komme opp med gode tiltak for å overvinne utfordringene er det viktig å involvere beslutningstakere i prosessen for å finne ut hvordan man praktisk kan linke politiske beslutninger til regionale utviklingsstrategier. Dette belyses på seminaret som holdes 29. januar i Brussel.

Workshopen er et resultat av prosjektet ”Health Equity 2020. Reducing health inequalities – preparation for regional action plans and structural funds projects”. Prosjektet som består av fem partnere fra Nederland, Storbritannia, Poland og Slovenia er et treårig prosjekt (2013-2015). Målet er å bistå EUs medlemsland og regioner med å utvikle kunnskapsbaserte handlingsplaner for å redusere helseforskjeller, som også inkluderer bruk av Europeiske struktur og investeringsfond (ESIF). Du kan lese mer om prosjektet gjennom denne flyeren eller ved å besøke prosjektets hjemmeside.

Målgruppen til seminaret er ansatte ved regionale myndigheter, organisasjoner, universiteter og EU institusjoner som ønsker å dele erfaringer og lære mer om utvikling av handlingsplaner for å takle sosiale helseforskjeller. Workshopen vil bestå av en introduksjon til prosjektet for å så ha beslutningstakere og forskere fra regionalt, nasjonalt og europeisk plan, til å diskutere hvordan man best kan utvikle og benytte seg av regionale handlingsplaner.  For mer informasjon om seminaret og for påmelding se denne lenken.