Kultur

Kulturarv: Ny katalog med gode eksempler og praksis

EU-initiativet ”Cultural Heritage in Action”, som samler regioner over hele Europa for å utveksle erfaringer og kunnskap om kulturarv, har nå publisert en katalog med over 60 gode eksempler på bevaring og forvaltning av kulturarv. 

EUs initiativ Cultural Heritage in Action, hvor både ERRIN og Eurocities er partner, har lansert en samling med gode eksempler fra EUs byer, regioner, urbane og rurale områder. Formålet med initiativet er å bidra til at byer og regioner skal styrke sin kulturarvspolitikk og -initiativer, samt å utvikle innovative løsninger for å bevare kulturminner. 

Katalogen inneholder eksempler og god praksis fra over 60 europeiske regioner, byer og områder, fokusert på tre temaer: 

 • Aktiv forvaltning av kulturarv 
 • Gjenbruk og tilpasning av bygd kulturarv 
 • Kvaliteten på inngrep i kulturarv 

Katalogen finner du her. 

Les mer om saken her. 

Et «grønnere» Erasmus+ og Kreativt Europa

Den 15. september stemte Europaparlamentet over forslaget fra «CULT committee» – Komiteen for kultur og utdanning – om å gjøre kultur- og utdanningsprogrammene Erasmus+, Kreativt Europa og Solidaritetskorpset «grønnere» for å nå målene i European Green Deal. Resolusjonen ble truffet med et overveldende flertall; 566 stemmer for, 52 stemmer mot. 

Kultur- og utdanningsprogrammene Erasmus+, Kreativt Europa og Solidaritetskorpset (Norge er med som partnerland, ikke programland) påvirker livene til millioner av mennesker hvert år og bør også gjøres «grønnere» for å nå målene i EUs grønne giv, den såkalte European Green Deal. Dette stemte Europaparlamentet for under plenumssamlingen den 15. september med et stort flertall.  

Kultur, utdanning, frivillighet og ungdom spiller en viktig rolle i den sosiale omveltningen som må til for å nå målene EU har satt seg i European Green Deal, og programmene kan bidra til dette ved å innrettes på en smart måte. Europaparlamentet advarte samtidig mot å gå på kompromiss med grunnidéen og de opprinnelige verdiene, eller å minske budsjettene. Fysiske møter skal fortsatt være kjernen i Erasmus+, men med virtuelle møter som et nyttig komplement. Alternative og grønne reisemåter bør også honoreres og gis ekstra støtte.  

Les mer her om tiltakene og oppfordringen fra Europaparlamentet til Europakommisjonen.  

For mer informasjon, kontakt EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Åpen høring om kulturarv og digitalisering

Europakommisjonen inviterer alle mulige interessenter til en åpen høring om hvilke muligheter digitalisering har for kulturarv. Målet er å finne passende virkemidler for å støtte den digitale transformasjonen av kulturarv. 

Teknologien åpner for nye muligheter for å digitalisere kulturarv for bevaring, restaurering og forskning, samt gjøre kulturarv bredt tilgjengelig for publikum. Den tragiske brannen i Notre Dame-katedralen i 2019 illustrerer viktigheten av å digitalisere og bevare kulturarv; her kunne man gjenoppbygge katedralen basert på 3D-modelleringer. Korona-pandemien har også vist et praktisk behov for å gjøre kulturarv tilgjengelig digitalt når publikum ikke har kunnet besøke museer og kulturmonumenter fysisk.  

Europakommisjonen ønsker tilbakemeldinger fra innbyggere, offentlig administrasjon, kulturarvsinstitusjoner, internasjonale organisasjoner og nettverk, bedrifter, forskningsinstitusjoner og akademia. 

Høringen er åpen fra 22. juni til 14. september.  

Delta i høringen ved bruk av EU Login her. 

Les mer om høringen her. 

Korona-forsinkelser i EUs Green Deal

I forbindelse med korona-krisen er Europakommisjonen i gang med en gjennomgang av arbeidsprogrammet for 2020. Det betyr trolig forsinkelser for enkelte initiativer i Green Deal. 

Selv om det meste av klimapolitikken går som planlagt er det noen initiativer i EUs Green Deal som var planlagt for 2020 som muligens blir utsatt. Det er initiativer som regnes som mindre essensielle og som kan utsettes en stund.  Det forventes at Kommisjonen presenterer et oppdatert arbeidsprogram 29. april. 

EURACTIV publiserte 16. april informasjon fra et lekket dokument som deler Green Deal-initiativene inn i tre kategorier:  

 • Det Kommisjonen vil gjennomføre som planlagt 
 • Det som kan utsettes om nødvendig 
 • Hva som trolig allerede blir utsatt 

En oversikt over de viktigste initiativene følger under.  

Dette gjennomføres trolig som planlagt 

 • Forslag om rammeverk som skal legge til rette for bærekraftige investeringer (tredje kvartal 2020) 
 • Etablering av nye klimamål for 2030 til 50-55% reduksjon av klimautslipp (tredje kvartal 2020) 
 • Renovasjonsbølgen som omhandler tiltak for energieffektivisering i bygg anses som et nøkkelelement for å stimulere økonomisk aktivitet (tredje kvartal 2020) 

Dette kan bli utsatt 

 • 2030 strategien for biologisk mangfold og landbruksstrategien Farm to fork (planlagt for april 2020) 
 • Klimapakten (planlagt for tredje kvartal 2020) skulle komme før COP 26 i Glasgow, som nå er utsatt.  
 • Strategi for integrasjon i smartsektor  
 • Strategi for fornybar energi offshore  
 • Strategi for bærekraftig og smart mobilitet  
 • Strategi for bærekraftig bruk av kjemikalier  

Blir trolig utsatt til 2021  

 • Klimatilpasningsstrategien  
 • Skogsstrategien 
 • Strategi for å styrke forbrukerne i den grønne omstillingen  
 • To drivstoff-initiativer for den maritime sektor og ett for luftfartøy.  

Har du spørsmål om European Green Deal? Kontakt EU-rådgivere Ingvild Jacobsen eller Solveig Standal Skåravik: ingvild@osloregion.org/solveig@osloregion.org 

Kommisjonen lanserer likestillingsstrategi

Europakommisjonen la i mars frem strategien for likestilling mellom kvinner og menn i Europa – Gender Equality Strategy 2020-2025. EU er førende på verdensbasis innenfor likestilling mellom kjønnene og har gjort betydelige fremskritt de seneste årene, men det eksisterer stadig kjønnsbasert vold og kjønnsstereotyper.

En Union med likestilling er en av de viktigste prioriteringene i Ursula von der Leyens Kommisjon. Selv om det blir stadig flere kvinnelige akademikere, tjener kvinner i gjennomsnitt 16 % mindre enn menn og kun 8 % av lederne i EUs største virksomheter er kvinner. Strategien løfter derfor frem noen sentrale tiltak for de neste fem årene, og Kommisjonen forplikter seg til å integrere kjønnsaspektet i alle EUs politikkområder. I strategien går det også frem hvordan Kommisjonen vil innfri løftet om like muligheter for alle.

“Gender equality is a core principle of the European Union, but it is not yet a reality. In business, politics and society as a whole, we can only reach our full potential if we use all of our talent and diversity. Using only half of the population, half of the ideas or half of the energy is not good enough. With the Gender Equality Strategy, we are pushing for more and faster progress to promote equality between men and women.”

Kommisjonspresident Ursula von der Leyen

Ingen EU-land har hittil oppnådd full likestilling mellom kvinner og menn, og fremskrittene går langsomt. For de nordiske landene har det i mer enn 40 år blitt arbeidet for å øke likestillingen på alle områder i samfunnet. Dette er en forutsetning for den vellykkede nordiske modellen, og likestilling mellom kjønnene er en grunnpilar i det moderne nordiske velferdssamfunnet.  

Les mer om strategien her.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.

Innovation Norway Germany

Oslo og Oppland på Bokmessen i Frankfurt

Onsdag denne uken var det endelig klart for Bokmessen i Frankfurt, der Norge i år er gjesteland. Gjestelandstatusen bidrar til at dette er Norges største utenrikskulturelle satsing i moderne tid. Det er NORLA som koordinerer prosjektet, og både Oppland fylkeskommune og Oslo kommune er med som samarbeidspartnere.

Bokmessen i Frankfurt er verdens største bokmesse. Hvert år har messen en egen Ehrengast – en æresgjest – og i år er dette Norge. Prosjektet innebærer hundrevis av aktiviteter i det tyskspråklige området i hele 2019, og kulminerer denne uken under bokmessen fra 16.-20. oktober. NORLA – Norwegian Literature Abroad – organiserer gjestelandsprosjektet, og samarbeider tett med forfattere, forlag, agenter, kunstinstitusjoner og andre kulturaktører om det innholdsrike programmet.

Oppland fylkeskommune og Oslo kommune er med som to av fire hovedsamarbeidspartnere. Med det blir Oppland og Oslo en viktig del av den den største norske satsingen på kultureksport noensinne og har en ypperlig mulighet til å vise frem landsdelens kunst- og kulturliv. For Oslos del er selvfølgelig også Miljøhovedstadsåret 2019 en viktig del av byens profilering, og Munchmuseet og Deichman hovedbibliotek er også tilstede.

I Oppland har fylkesbiblioteket en helt egen bokbuss for barn, som sprer leselyst og glede gjennom hele fylket. Bokbussen samarbeider med Nasjonalbiblioteket og deltakelsen på bokmessa er en del av Oppland fylkesbiblioteks satsing på Bokåret 2019. I tillegg til å spre leseglede og litteratur, vil Bokbussen i Oppland synliggjøre bibliotekenes rolle i litteraturfeltet.


For mer informasjon om Norges deltakelse på Bokmessen i Frankfurt, besøk den offisielle hjemmesiden Norway 2019.

Sarepta Studio på Hamar mottar EU-støtte

Spillutvikleren Sarepta Studio er en av to norske aktører som mottar 150 000 euro hver i støtte av Kreativt Europa MEDIA, medie-delen i EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Sarepta Studio er dermed en av 31 heldige blant 134 søkere som mottar tilskudd til utvikling av sine nye spill.

Sarepta Studio holder til på Hamar, og mottar tilskudd for utvikling av spillet «Project Thalassa». Spillet vil foregå i en tidsperiode ikke ulik 1900, og vil ta for seg viktig tematikk som tap og traume. Sarepta Studio er ingen nykommer når det kommer til å skape tankevekkende spill. De fikk i våres BAFTA-prisen i kategorien «Games Beyond Entertainment» sammen med Teknopilot for spillet «My Child Lebensborn».

I desember 2018 presenterte Sarepta Studio seg for første gang i Brussel på CulturalHeritech@NorwayHouse, et arrangement i regi av blant andre Hamarregionen Utvikling, Hedmark fylkeskommune og Osloregionens Europakontor. Her pitchet en rekke kulturaktører og spillutviklere fra Osloregionen sine prosjekter direkte for europeiske bransjekolleger og fagfolk i Europakommisjonen. (Se hvem som pitchet og presenterte her). Spillutvikleren er en del av spillkollektivet «Hamar Game Collective» som er en del av Hamarregionens satsing på spill, AR og VR.

Spillutvikleren Red Thread Games fra Oslo er den andre norske aktøren som mottar MEDIA-tilskudd for å utvikle spillet «Dustborn».

-Det å få disse midlene betyr ekstremt mye for utviklingen av prosjektet og for vårt studio. Det gir oss rom til å kunne investere mer i prosjektet og gjør at vi vil kunne levere noe av mye høyere kvalitet og med større fokus på historiefortellingen, sier Catharina Bøhler, daglig leder i Sarepta Studio.

Daglig leder i Sarepta Studio Catharina Bøhler under arrangementet “CulturalHeritech@NorwayHouse” i Brussel.

Les mer om saken her.

Informasjon om Kreativt Europa Media finner du her.

Vestfold deltar i H2020-prosjekt om kulturarv

Vestfold fylkeskommune er partner i Horisont 2020-prosjektet ”HYPERION” som skal forske på hvilke konsekvenser klimaforandringer har for våre kulturminner.

Prosjektet skal overvåke historiske områder som kan skades av klimaendringer og det er valgt ut områder med kulturminner fra forskjellige klimasoner og materialbruk i Europa. Slottsfjellområdet i Tønsberg er et av disse områdene sammen med gamlebyen på Rhodos, Venezia og Granada.

Prosjektet har 19 partnere fra 8 ulike europeiske land med en total ramme på ca 6 mill euro og skal gå over 3,5 år med oppstart i mars/april.

Les mer om prosjektet her.

Foto: Rune Nordseter; Slottsfjellområdet med Heierstadstua.

 

Osloregionen feiret Edvard Munch, europeisk kulturarv og nye digitale opplevelser

Spillutviklere, kulturarbeidere og filmskapere fra Osloregionen viste fram både sine beste arbeider og uferdige arbeidsskisser foran et engasjert publikum av europeiske kulturaktører og EU-representanter på CulturalHeritech@NorwayHouse 12. desember.

Her ble vi kjent med gamle klassikere i nye formater, som Hans Børli-poesi i VR, Peer Gynt som dataspill, Edvard Munchs avatar skapt gjennom kunstig intelligens, og en mengde andre eksempler på kulturarv som formidles gjennom ny teknologi. Deltakerne fikk teste en rekke installasjoner, ikke bare med opphav fra Osloregionen, men også Flandern, Berlin og Region Gävleborg i Sverige.

Den norske ambassaden, Hedmark fylkeskommune, Hamarregionen regionråd, Muncmuseet og Osloregionens Europakontor samarbeidet om arrangementet i den hensikt å vise fram Osloregionens miljøer, og koble disse til europeiske miljøer og finansieringsmuligheter.

– Det digitale skiftet påvirker også kultursektoren. Da er det lurt å tenke nytt rundt det å skape nye og kreative møteplasser, sa ambassadør Ingrid Schulerud under åpningen. Maciej Hofman fra Europakommisjonens generaldirektorat for kultur, utdanning og sport var kunnskapsrik og engasjert moderator og sparringspartner for innledere og publikum gjennom dagen.

fullsizeoutput_884

Foto: Moderator Maciej Hofman fra Europakommisjonen.

Kulturarvåret 2018

2018 er det europeiske kulturarvåret og arrangørene ønsket å skape en arena hvor kulturformidling møter teknologi, kulturforvaltere møter kulturaktører og teknologiselskaper, og hvor regionale aktører innen kultur og teknologi møter europeiske aktører innen samme felt.

– Vi håper denne møteplassen skal skape partnerskap som tar kulturformidling til nye høyder, til nytte både for kulturaktørene, publikum, teknologiselskaper og oss forvaltere, sier Rannveig Finsveen, assisterende fylkessjef for internasjonalt samarbeid i Hedmark fylkeskommune.

Ny teknologi som ny inngang til klassiske verk

Frederick Baker, visuell kunstner og filmskaper, startet eksempel-paraden med å ta deltakerne med på prosessen bak hans eget verk Klimt´s Magic Garden, en kunstnerisk VR-installasjon inspirert av Gustav Klimts arbeider. Installasjonen ble vist på kunstsenteret i Brussel, BOZAR, og i etterkant av seminaret fikk deltakerne selv oppleve denne installasjonen sammen med kunstneren.

foto-frederick baker

Foto: Omvisning på Bozar med Frederick Baker og hans VR-installasjon “Klimt`s Magic Garden”.

 

Nikita Mathias fra Munchmuseet presenterte arbeidet med å lage en intelligent samtalepartner, en avatar av Edvard Munch, for å skape ny inngang til møter mellom kunstner og publikum gjennom kunstig intelligens. Dette prosjektet er en del av et Horisont 2020-støttet samarbeid mellom ulike teknologimiljøer, forskningsmiljøer og museer i Europa. I 2020 åpner det nye Munchmuseet i Bjørvika, og den digitale transformasjonen blir en viktig del av satsingen i det nye museet.

fullsizeoutput_85f

Foto: Nikita Mathias fra Munchmuseet.

 

Amund Steinbakken fra Hedmark fylkeskommune presenterte VR-prosjektet om Hans Børli som er utviklet sammen med Sarepta/Hamar Game Collective, representert ved Catharina Bøhler. De trakk fram en åpen og ærlig dialog som avgjørende for å lykkes. Å stille spørsmålet HVORFOR helt i starten på et samarbeid, er også viktig. Spillkollektivet var også representert med Siw Hødnebø Espeland fra Encircle Games og utviklingen av Peer Gynt som dataspill.

fullsizeoutput_883

Foto: Testing av Hans Børli`s poesi med VR-briller.

 

Fra bokmessen i Frankfurt fortalte Holger Volland om «innovasjonsbarrieren», og trakk fram en rekke eksempler på hvorfor kulturfeltet taper i kampen om å høste gevinst av den digitale revolusjonen. De som reagerer senest er policy-utviklere, sa han, og rettet et velment spark til både regionale, nasjonale og europeiske myndigheter som var representert i salen.

Hamarregionen utviklings VR-klynge Vrinn ble presentert av Håvard Røste. Klyngelederen formidlet hvilke muligheter som ligger i VR-/AR-fremtiden, og behov for tverrfaglighet.

Works in progress

«Works in progress» er ofte like interessant som ferdige prosjekter, ikke minst med tanke på å finne nye samarbeidspartnere. Seminardeltakere fikk anledning til å pitche sine pågående prosjekter, og 10 ulike kulturmiljøer benyttet anledningen. Region Gävleborg viste fram hvordan de gjorde sin verdensarv Hälsingegårder tilgjengelig gjennom VR, og viste også fram sin VR-versjon som gjør det mulig å spille folkemusikk sammen med andre. Ragnhild Hutchison i Tidvis AS, presenterte arbeidet bak Oslo Havn 1798. Arild Halvorsen fra Fabelaktiv i Hamar presenterte «The Voyager – Call of the Vikings». Stine Skjæret fra Anno museum presenterte en metode for VR-bruk i kulturformidling som er under utvikling i samarbeid med EON Reality. Kulturtanken var også til stede, og fortalte om sitt arbeid med å skape gode digitale opplevelser for barn og unge, med medvirkning som et viktig stikkord.

Deltakerne stiftet også bekjentskap med prosjektet Munch – den nordlige ruten. Prosjektleder Maria Sætersdal Remøe fortalte om hvordan en digital tilnærming kan gjøre Løten og Vågå, henholdsvis Munchs fødested og kommunen hvor farsslekta kommer fra, enda mer attraktiv for publikum som jakter kunstnerens røtter.

Edvard Munchs 155-årsdag den 12. desember ble denne dagen feiret med to ulike versjoner av VR-installasjoner utviklet rundt verket «Solen». En versjon ble presentert av Munchmuseet, mens Michal Rommins og Harmke Heezen fra High Road Stories presenterte sin versjon. I tillegg presenterte Bram Wiercx fra FARO, Flemish interface centre for cultural heritage en app for utvidet virkelighet som utvikles for bruk i museer og monumenter. Hoorakhsh Pourbahrami presenterte til sist sine dokumentarfilm-prosjekter som omhandlet nettopp spillutviklere og kulturarv, og likestilling i spillindustrien.

Workshops, testing – testing, og mingle

I etterkant av pitchene, utforsket deltakerne ulike digitale spor videre i mindre grupper. Deretter testet og kommenterte deltakerne hverandres installasjoner, før et tyvetalls personer dro videre for å oppleve Frederick Bakers Klimt-installasjon på BOZAR.

foto-workshop

Foto: Workshop i mindre grupper.

 

Arrangementet ble et fruktbart og underholdende møte mellom teknologi og kultur – hvor kultur- og teknologikrefter knyttet verdifull kontakt med likesinnede i EU og Europa.

Har du spørsmål? Kontakt senior EU/EØS-rådgiver Astrid Bjerke; astrid@osloregion.org

Tekst: Astrid Bjerke

 

 

 

 

 

 

 

Ny europeisk handlingsplan for kulturarv

Som avslutning på Det europeiske kulturarvåret lanserte Europakommisjonen for første gang en tverrfaglig tiltakspakke for kulturarv.

Handlingsplanen inneholder 60 ulike tiltak og kan deles inn i følgende fem hovedområder:

 1. Kulturarv for et inkluderende Europa: deltakelse og tilgang for alle

I 2019 vil EU-kommisjonen lansere prosjektet #WeareEuropeForCulture. Det vil finansiere popup-utstillinger i offentlige rom, fremheve personlige historier og gjenstander som har tilknytning til kulturarven. Det tar sikte på å nå mennesker som normalt har mindre kontakt med kulturarven.

2. Kulturarv for et bærekraftig Europa: smarte løsninger for en sammenhengende og bærekraftig fremtid

Den europeiske hovedstaden for smart turisme er et nytt EU-initiativ som belønner nyskapende og smart turisme i europeiske byer. I 2019 har Helsinki og Lyon tittelen. Prisen er utformet for å gi europeiske byer en plattform for å samarbeide og dele suksesshistorier.

3. Kulturarv for et robust Europa: Bevaring av truet arv

Fra 2019 vil Europakommisjonens felles forskningsinstiutt (Joint Research Centre) utvikle en ny tilnærming til å støtte tilpasning av eksisterende historiske bygninger i sitt iRESIST + -prosjekt. Målet er å bidra til å øke kapasiteten til å motstå jordskjelv og gjøre dem mer energieffektive.

4. Kulturarv for et innovativt Europa: mobilisering av kunnskap og forskning

EU vil fortsette å støtte utviklingen av spesialiserte ferdigheter og kompetanser og forbedre kunnskapshåndtering og kunnskapsoverføring i kulturarven, blant annet gjennom Erasmus + -programmet. Målet er å kartlegge ferdigheter som er i fare for å gå tapt, samle statistikk, definere kompetanseprofiler og utvikle rammer for å øke bevisstheten og tiltrekke unge til kulturarv-feltet.

5. Kulturarv for sterkere globale partnerskap: styrking av internasjonalt samarbeid

EU etablerer et internasjonalt nettverk for innovasjon og diplomati under kulturarv under Horisont 2020. EUs kompetanse vil bistå tredjeland med å bevare kulturarv gjennom opplæring og fremme av innovative, skreddersydde løsninger for ulike områder.

Les mer om saken her.

Har du spørsmål? Kontakt senior EU/EØS-rådgiver Astrid Bjerke; astrid@osloregion.org