Helse

Seminar ”Beyond the Crisis in Europe” 4. september

Den 4. september arrangerer Høgskolen i Oslo og Akershus den årlige ESPAnet-konferansen i Oslo. The Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) er en sammenslutning av akademikere som arbeider med analyser av sosialpolitikken i Europa, og fokuset på årets konferanse ”Beyond the Crisis in Europe” vil være utfordringene med å forene miljømessig bærekraft, sosial velferd og økonomisk robusthet.

Fakultetet for samfunnsvitenskap (SAM) og Norsk institutt for forsknings om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er i spissen for konferansen som avholdes i Høgskolens lokaler 4. – 6. september. For mer informasjon om seminaret seHøgskolen i Oslo og Akerhus hjemmesider eller besøk nettsiden til seminaret.

Tenker du å søke finansiering til ditt prosjekt i det nye Helseprogrammet?

Den 10. juni arrangeres det en infodag om det nye helseprogrammet, og informasjon om de kommende utlysningene vil bli presentert. Seminaret er i Luxembourg og arrangeres av Generaldirektoratet for helse og forbrukere (DG sanco) og det utøvende organet for forbrukere, helse og mat (Chafea). Mer informasjon om seminaret, program og påmelding finnes her.

Osloregionens Europakontor vil være tilstede på seminaret, ta kontakt med Siri Svanemyr Eriksen for mer informasjon.

Norge fortsetter å samarbeide med EU om utvikling av IKT-løsninger for eldre

Norge har siden 2008 tatt del i EU-programmet Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL), som tar sikte på å utvikle IKT-løsninger som kan bedre livskvaliteten for eldre. Dette er et program Norge har hatt stor deltagelse i, og under den nye programperioden (2014-2020) har regjeringen derfor besluttet å fortsette å ta del i dette arbeidet. I den nye programperioden faller dette arbeidet under forskningsprogrammet Horisont 2020 og har byttet navn til Active and Assisted Living Joint Programme (AAL).

Hensikten med AAL er å legge bedre til rette for den sterkt aldrende befolkningen vi opplever i Norge og resten av Europa. For det første vil slike IKT-baserte løsninger kunne bidra mye til å bedre livskvaliteten til de eldre i informasjonssamfunnet. I tillegg skal det stimulere til at det europeiske næringslivet videreutvikler løsninger som kan bidra til at eldre kan leve et aktivt og selvstendig liv så lenge som mulig. Norge har per i dag tatt del i 16 slike europeiske prosjekter, og 6 av disse har hatt norsk ledelse.

Det nye AAL-programmet er ikke offisielt vedtatt i EU enda, men det er forventet at dette skal stå ferdig i løpet av våren 2014. Dersom du ønsker å lære mer om kommende programmet er det fortsatt mulig å registrere seg til deltagelse på ALL-foreningens informasjons- og konsortitetsseminar. Seminaret holdes 16. og 17. april i Brussel. Se mer informasjon om seminaret og registrering her.