Helse

Nyinsatt europarådgiver innenfor helse og utdanning

Efter en mycket väl genomförd praktik övergår vår praktikant Christina Mørkve i en ny stilling som europarådgiver ved Osloregionens Europakontor. Christina sitt hovedansvar vil være å følge opp spørsmål knyttet til helse og utdanning.

Informasjonsdag om nye utlysninger i helseprogrammet i Horisont 2020

28. januar arrangerer Forskningsrådet en informasjonsdag samt en workshop med fokus på utlysninger innenfor Horisont 2020s helsedel.

Dagen passer for alle som er i gang med å utvikle et prosjektforslag i helseprogrammet og for de som er interessert i mer informasjon om vårens utlysninger. eHelse, IKT og innovasjon i offentlig sektor er spesielt viktige temaer i disse utlysningene.

Sted: Norges forskningsråd, Drammensveien 288, Lysaker – ABEL 1 og 2

Dato: 28. Januar 2015

Tid: kl. 10.00 – 15.00

Vel gjennomført folkehelseseminar

4. og 5. desember arrangerte Osloregionens Europakontor i samarbeid med Central Sweden et seminar med fokus på Folkehelse. Målet med seminaret var å gi en innføring i hvordan det arbeides med Folkehelse i EU og opplyse om mulighetene som finnes for finansiering av folkehelseprosjekter gjennom EUs sektorprogram.

40 deltakere fra fylkeskommuner, kommuner og høgskoler fra Norge og Sverige var tilstede under de to dagene. I tillegg til å få en innføring i programmer som Horisont 2020, Erasmus+ og Helseprogrammet (se under), fikk deltakerne også mulighet til å bygge nettverk med hverandre. For å inspirere deltakerne til å gå inn i EU prosjekter ble flere prosjekteksempler vist. Temaene barn og unge, psykisk helse og aktiv aldring ble spesielt vektlagt. Deltakerne fikk også møte flere europeiske nettverk, for å bli kjent med hvordan disse jobber med folkehelse. Hele programmet kan sees her.

Muligheter for finansiering av folkehelseprosjekter
Gjennom EUs sektorprogrammer finnes det flere måter å søke om finansiering til å dekke kostnader knyttet til et Folkehelseprosjekt. For norske deltakerne gjelder det programmene Horisont 2020, Erasmus+ og Helseprogrammet.  Ønsker du mer informasjon om disse programmene kan du se vår programguide eller se følgende sider:

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram

Europakommisjonens nettsider
Forskningsrådets nettsider

Erasmus+ er EUs program for ungdom, utdanning, opplæring og sport

Europakommisjonens nettsider
Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU) sine nettsider

Helseprogrammet til EU

Europakommisjonens nettsider
Helsedirektoratets nettsider

Angående Helseprogrammet: Det er foreløpig ingen informasjon om når Arbeidsprogrammet for 2015 vil bli lansert. Av arbeidsprogrammene følger satsingene for det gjeldende året og informasjon om kommende utlysninger. Helsedirektoratet har informert om at første møte i Programkomiteen hvor arbeidsprogrammet vil bli diskutert vil finne sted i andre halvdel av februar. Vi vil holde våre medlemmer oppdatert på denne prosessen.

Har du spørsmål om folkehelsearbeid i EU eller trenger du bistand til å utvikle et EU-prosjekt? Ta gjerne kontakt med oss. Se informasjon om våre medarbeidere her.

Program for Sentral Sweden og Osloregionens Europakontors seminar om Folkehelse i EU

4. og 5. desember arrangeres seminar i Brussel om Folkehelse i EU.

Osloregionens Europakontor har planlagt seminaret sammen med Central Sweden. Les hele programmet her

Europakommisjonens prioriteringer på arbeids- og sosialfeltet

Presidenten for Europakommisjonen Jean-Claude Juncker la nylig frem et program med prioriteringer for den nye Europakommisjonen som blant annet omfatter arbeids- og sosialfeltet. Junckers første prioritet vil være å styrke Europas konkurransedyktighet, og stimulere til investeringer med det formål å skape flere arbeidsplasser. Programnotatet består av ti fokusområder, hvor arbeids- og sosialfeltet står sentralt. Fokuset er rettet mot å skape vekst og arbeidsplasser, og gjenopprette tillit hos borgerne.

Du kan lese Arbeid- og sosialråd Finn Ola Jølstad sin rapport til programnotatet på Norges Delegasjon til EU sine nettsider. Programmet som gir de politiske retningslinjene til den nye Europakommisjonen har fått navnet «A New Start for Europe: My Agenda for Jobs, Growth, Fairness and Democratic Change», og kan leses her.

Seminar ”Beyond the Crisis in Europe” 4. september

Den 4. september arrangerer Høgskolen i Oslo og Akershus den årlige ESPAnet-konferansen i Oslo. The Network for European Social Policy Analysis (ESPAnet) er en sammenslutning av akademikere som arbeider med analyser av sosialpolitikken i Europa, og fokuset på årets konferanse ”Beyond the Crisis in Europe” vil være utfordringene med å forene miljømessig bærekraft, sosial velferd og økonomisk robusthet.

Fakultetet for samfunnsvitenskap (SAM) og Norsk institutt for forsknings om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er i spissen for konferansen som avholdes i Høgskolens lokaler 4. – 6. september. For mer informasjon om seminaret seHøgskolen i Oslo og Akerhus hjemmesider eller besøk nettsiden til seminaret.

Tenker du å søke finansiering til ditt prosjekt i det nye Helseprogrammet?

Den 10. juni arrangeres det en infodag om det nye helseprogrammet, og informasjon om de kommende utlysningene vil bli presentert. Seminaret er i Luxembourg og arrangeres av Generaldirektoratet for helse og forbrukere (DG sanco) og det utøvende organet for forbrukere, helse og mat (Chafea). Mer informasjon om seminaret, program og påmelding finnes her.

Osloregionens Europakontor vil være tilstede på seminaret, ta kontakt med Siri Svanemyr Eriksen for mer informasjon.

Norge fortsetter å samarbeide med EU om utvikling av IKT-løsninger for eldre

Norge har siden 2008 tatt del i EU-programmet Ambient Assisted Living Joint Programme (AAL), som tar sikte på å utvikle IKT-løsninger som kan bedre livskvaliteten for eldre. Dette er et program Norge har hatt stor deltagelse i, og under den nye programperioden (2014-2020) har regjeringen derfor besluttet å fortsette å ta del i dette arbeidet. I den nye programperioden faller dette arbeidet under forskningsprogrammet Horisont 2020 og har byttet navn til Active and Assisted Living Joint Programme (AAL).

Hensikten med AAL er å legge bedre til rette for den sterkt aldrende befolkningen vi opplever i Norge og resten av Europa. For det første vil slike IKT-baserte løsninger kunne bidra mye til å bedre livskvaliteten til de eldre i informasjonssamfunnet. I tillegg skal det stimulere til at det europeiske næringslivet videreutvikler løsninger som kan bidra til at eldre kan leve et aktivt og selvstendig liv så lenge som mulig. Norge har per i dag tatt del i 16 slike europeiske prosjekter, og 6 av disse har hatt norsk ledelse.

Det nye AAL-programmet er ikke offisielt vedtatt i EU enda, men det er forventet at dette skal stå ferdig i løpet av våren 2014. Dersom du ønsker å lære mer om kommende programmet er det fortsatt mulig å registrere seg til deltagelse på ALL-foreningens informasjons- og konsortitetsseminar. Seminaret holdes 16. og 17. april i Brussel. Se mer informasjon om seminaret og registrering her.