Hospitanter

Hospitering og studiebesøk høsten 2020

Osloregionens Europakontor inviterer hvert semester våre medlemmer til å komme til Brussel på studiebesøk eller på et hospiteringsopphold. Også for høsten 2020 åpner vi opp for denne muligheten, men med forbehold om hvordan koronasituasjonen utvikler seg 

Et studiebesøk eller hospiteringsopphold i Brussel gir mulighet til å bli oppdatert på hva som pågår i EU akkurat nå, hvilke muligheter som finnes i EU-programmene, og hvordan norske aktører kan dra nytte av alle mulighetene som finnes i Brussel. Man får en unik mulighet til å ta pulsen på Europas hovedstad, komme tett på prosessene som foregår i EU-institusjonene, og få et nært innblikk i Norges forhold til EU/EØS. 

Sekretariatet bidrar med å lage et skreddersydd program for studiebesøkene, mens hospitantene blir bedt om å lage en plan for oppholdet og de temaene og fagområdene de ønsker å sette seg spesielt inn i. På bakgrunn av dette bistår sekretariatet med forslag til nettverk, organisasjoner og institusjoner, og personer som kan kontaktes. I tillegg blir hospitanten en del av kontorets daglige virke og får muligheten til å delta på studieprogrammer, seminarer og eksterne og interne møter. 

Interessert? Ta kontakt med EU-rådgiver Sjur Rynningen Bie-Lorentzen for mer informasjon.  

Beersel deler integreringserfaringer med Norge

1. august 2013 begynte den første integreringsrådgiveren i Beersel, en kommune like utenfor Brussel. På grunn av økt diversitet i befolkningen besluttet Beersel å sette inn ekstra tiltak rundt integrasjon, mangfold og språk. Inspirasjon ble funnet i de omkringliggende kommunene, som allerede hadde jobbet med tematikken i en årrekke. Nå, nesten syv år senere, er det Beersels tur til å dele sine erfaringer. Det flamske byrået for integrering (Agentschap Integratie & Inburgering) tipset Ann Christin om Beersel da hun skulle samle gode erfaringer fra Belgia.  

Ann Christin Prytz Skarheim jobber med flyktninger og integrering i Bærum kommune. Der fokuserer hun på nyankomne flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker, samt hvordan kommunen samarbeider med frivillige organisasjoner i integreringsarbeidet.  

Den 11. mars dro Ann Christin på studiebesøk til Beersel. Der fikk hun høre om nøkkelelementene i Beersels prosjekt. Hvordan får man en god oversikt over situasjonen, hvilke konklusjoner blir tatt og hvordan følges disse best opp? Hvilke mottaks- og integreringssamtaler føres med alle nyankomne med ikke-belgisk opphav? Hvordan jobbes det med kjennskapen til nederlandsk språk og hvordan stimulere til et godt levemiljø med stort mangfold? Alt dette ble tatt opp og diskutert.  

Selvfølgelig kunne ikke Ann Christin forlate Beersel uten å bli kjent med noen av de viktigste lokale produktene fra kommunen: Lambiek og Geuze. Da hun skulle reise, fikk hun en stor gavekurv med bl.a. disse to øl-stolthetene.  

Tekst og foto: persinfo.org

Fritt oversatt fra nederlandsk av Sjur Rynningen Bie-Lorentzen.  

Hospitering: Spennende møter i Brussel

Kjell-Are Hansen i Bærum kommune har hatt to innholdsrike uker som hospitant i Brussel.  

I perioden 28. oktober til 8. november har Hansen hospitert ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Til daglig jobber Hansen som avdelingsleder i HR-enheten i Bærum kommune med et vidt spekter av oppgaver, blant annet HR-analyse og utforming av HR-planer. 

Godt forberedt  

Avdelingslederen kom til Brussel med klare ideer om hvilke temaer han ønsket å fordype seg i, og han har utnyttet tiden sin godt.  

-Først og fremst hadde jeg et ønske om å øke egen kunnskap om de ulike EU-institusjonene, og å forstå hvilken rolle Osloregionens Europakontor har for oss medlemmer. Samtidig var det viktig for meg å få et bedre innblikk i hvilke trender og utviklingstrekk som finnes på mitt fagområde, for eksempel innenfor digitalisering og automatisering av HR-prosesser og integrering og yrkesdeltakelse, sier hospitanten.  

I løpet av oppholdet har Hansen tilbrakt mye tid på Osloregionens kontor for å fordype seg i relevante temaer for møtene han har hatt med de ulike institusjonene og fagmiljøene.  

-Det er viktig å ta seg tid til å forberede seg godt før et møte, men også kunne bruke tid på å fordøye det du nettopp har lært etter et møte, påpeker Hansen.  

Hospitanten har hatt flere nyttige møter med interessante fagpersoner, blant annet i byen Mechelen som ligger i regionen Flandern. Mechelen er kjent for sitt inkluderingsarbeid og her fikk avdelingslederen god kunnskap om hva de har gjort for å oppnå en vellykket integrering og høy yrkesdeltakelse.  

-Norges Hus har jeg vært innom flere ganger, og jeg hadde blant annet et møte med Arbeids- og sosialråd ved Norges delegasjon til EU, Mona Næss, hvor jeg fikk et innblikk i EUs arbeidsmarkedspolitikk. Ellers fikk jeg treffe IKT- og forvaltningsråd Trond Helge Bårdsen og lære mer om EUs arbeid med digitalisering, forteller Hansen.  

Fra søknad til hospitering 

Det er åpent for å søke hospitering for alle kontorets medlemmer. I en eventuell søknad må en oppgi ønsket lengde for hospiteringen og hvorfor oppholdet er relevant. 

-Søknadsprosessen i seg selv var ganske kort og grei. Jeg diskuterte med sjefen min før jeg søkte, og vi kom frem til at dette var en god idé, sier hospitanten.  

Som hospitant ble Hansen raskt en naturlig del av kontoret, og ble inkludert med på arrangementer og møter sammen med de ansatte.  

-Det setter stemningen for hele turen når det første en blir møtt av på kontoret er et stort smil, sier avdelingslederen.  

Videre forteller Hansen at han er svært fornøyd med Europakontorets bidrag, og han har fått mange gode tips og råd underveis. 

-Europakontoret tipset meg om Mechelen, og da jeg hadde lest litt om deres arbeid tidligere skjønte jeg at dette var en veldig god idé. I Mechelen ble jeg møtt av veldig mange dedikerte, kunnskapsrike, og erfarne mennesker med masse engasjement. De delte og presenterte eksempler og resultater for meg, og det var definitivt ett av høydepunktene under oppholdet i Brussel, sier Hansen.  

Gode råd 

I løpet av hospiteringen har det mellom slagene også blitt tid til å utforske byen.  

-Brussel er en veldig hyggelig, men også litt rar by. Her finner man en blanding av mange flotte historiske bygg og mer moderne 60-talls arkitektur, noe som preger byen. Det er en levende by med tilgang på det beste av restauranter, museer og andre severdigheter.  

De aller fleste innbyggerne virker imøtekommende, og det er fint å være et sted hvor det er uproblematisk å snakke engelsk, sier Hansen.  

Til fremtidige hospitanter har Hansen noen gode tips;  

-Det er viktig å være aktiv og tidlig ute med å etablere kontakter. Det kan også være nyttig å få en oversikt over helligdager i Brussel, slik at man får styrt unna dem. Det kan også være lurt å spørre om hva Europakontoret kan gjøre for deg. Det gjør det enklere når man sitter i Norge og skal fatte hvilke muligheter man har når man kommer til Brussel. Jeg vil i aller høyeste grad anbefale mine kollegaer å søke! Vi trenger mer EU-kompetanse i egen organisasjon, og hospitering i Brussel er en fin måte å få denne kompetansen på, avslutter hospitanten.   

Tekst: Lisbeth Lyngstad 

Nye perspektiver i Brussel

Astrid Kristiansen i Buskerud fylkeskommune har som hospitant knyttet verdifulle kontakter og lært mye om hvordan det belgiske skolevesenet er bygget opp.

I perioden 9. -20. september har Astrid Kristiansen hospitert ved Osloregionens Europakontor i Brussel. Kristiansen jobber som rådgiver ved utdanningsavdelingen i Buskerud fylkeskommune med internasjonalisering som et av sine ansvarsområder. Hun koordinerer blant annet arbeidet med et Erasmus+ ansattmobilitets-prosjekt hvor 82 ansatte skal ut på jobbskygging, kurs og konferanser i løpet av de neste to årene. Andre ansvarsområder er oppgaver innenfor digital kompetanse og læremidler, informasjonssikkerhet og koordinering av ulike forsøk.

Jobbskygging

Et viktig formål med oppholdet var å lære mer om internasjonalt arbeid slik at Kristiansen kan bli enda bedre rustet i jobben som veileder og støttespiller for videregående skoler i Buskerud og fremtidige Viken.

-Målet har vært å knytte kontakter og møte relevante personer som jobber i Brussel tilknyttet mine arbeidsoppgaver. Jeg ville også lære mer om prosessen rundt ny programperiode og fremtidige utlysninger i EUs program for utdanning Erasmus+, samt få generelt bedre kjennskap til EUs politikk. I tillegg ønsket jeg å bli mer kjent med Osloregionens Europakontor, sier hospitanten.

Det har vært to travle uker og Kristiansen har fått utnyttet tiden godt. Blant annet har hun fulgt skoleledere i deres arbeid over flere dager.

-Jeg har jobbskygget en skoleleder med ansvar for internasjonalisering som jobber på en stor campus med flere skolenivå inkludert ”secondary” (12-18 år) og en stor voksenopplæringsdel. Skoleområdet var delt i en flamsk/nederlandsk del og en fransk del. Jeg var med i flere undervisningsøkter på yrkesfag på den flamske delen. En av dagene satt jeg i flere timer og delte erfaringer med en annen internasjonal koordinator som igjen satte meg i kontakt med flere skoler. Gjennom jobbskygging kom jeg i kontakt med både rådgivere, mentorer for lærere, elever på secondary, elever i voksenopplæring, og rektorer på ulike nivå. Jeg har lært mye om hvordan skolesystemet er bygget opp i Belgia, forteller Kristiansen.

Besøk til Buskerud

I tillegg har hospitanten hatt møter med lærere og skoleledere som har ført til at to lærere i helsefag kommer på forberedende besøk til Buskerud i desember.

-De blir her i litt under en uke, og skal besøke to skoler med mål om å knytte kontakter og lære om metoder og prosjekter innen helsefag. I januar kommer sannsynligvis skoleledere og lærere innen yrkesfag til Viken for å knytte kontakter, sier hospitanten.

I tillegg har Kristiansen hatt flere møter med mennesker i ulike roller som jobber i Brussel og fått nyttig informasjon om arbeidet inn mot ny programperiode for Erasmus+.

-Jeg ble også invitert med fagskolen Tinius Olsen på et skolebesøk til en fagskole i Brussel. Det var en svært god match mellom de to skolene, noe som var veldig morsomt å få være med på, forteller Kristiansen.

Godt forberedt

Rådgiveren har lenge hatt et ønske om å få dra på hospitering til Brussel og etter at de fikk innvilget en Erasmus+ søknad som inkluderte alle de videregående skolene tenkte Kristiansen at det kunne være et smart grep å søke om hospitering i Brussel.

-Jeg søkte i juni og ble svært glad da jeg fikk denne muligheten. Datoene ble raskt satt og jeg ble oppfordret til å lage program for de to ukene så raskt som mulig på grunn av ferieavvikling. Jeg tok kontakt med skoleledere fra Brussel jeg hadde møtt på et kontaktseminar i Dublin og de inviterte til flere dager med jobbskygging på deres skole. Da det nærmet seg avreise var hver dag fylt med møter av ulike slag og jeg gledet meg stort, sier hospitanten.

Kristiansen er godt fornøyd med hvordan Europakontoret har bistått.

-Jeg fikk gode tips til kontakter i Brussel det ville være relevant for meg å treffe og fikk tilsendt en liste med navn. I tillegg til en egen arbeidsplass på kontoret ble jeg tatt svært godt imot av både ny direktør og de ansatte. Det er hyggelig å komme inn på kontoret til et supert og levende miljø med flotte, dyktige og hyggelige kollegaer. I løpet av de to ukene jeg var der kom det på plass nye møbler – svært elegant, forteller hospitanten.

Gode tips og råd

I følge hospitanten fremstår Brussel som en levende og herlig by med god atmosfære som hun har blitt svært glad i.

-Jeg liker godt å gå til fots på kryss og tvers for å bli kjent med en ny by. I Brussel er det stor variasjon mellom bydeler. Det finnes mange nydelige små torg med cafeer, gallerier, antikvariater, bokhandlere, loppemarked og matboder flere steder i byen. Det er spennende arkitektur med høy kontrast mellom moderne høyhus og den eldre delen av byen med mange nydelige bygg tegnet av Victor Horta. Det er et rikt kulturtilbud i Brussel som er godt synlig i bybildet med små konserter, akrobatikk, dans og små festivaler. Det var designuke da jeg var der, og den ene helgen gikk det shuttlebusser til gallerier på kryss og tvers av byen, sier Kristiansen.

Hospitanten mener det er viktig å komme tidlig i gang med planlegging av hospiteringen.

-Vær tidlig ute med å tak kontakt, da blir det mulig å få til møter med mange interessante mennesker som igjen kan føre til flere møter under oppholdet.  Ved tidlig planlegging er det også enklere å flytte på avtalte møter slik at du får tilpasset kalenderen slik du ønsker. Jobbskygging er lærerikt og interessant. Du knytter gode kontakter som kan være nyttige for fremtidig samarbeid, sier Kristiansen.

Tekst og foto: Andreas Løhren

Hospitering i hjertet av EU

I perioden 2.-13. september har Tore Østgård vært hospitant i to hektiske uker ved Osloregionens Europakontor i Brussel.

Østgård jobber til daglig som rådgiver i Akershus fylkeskommune med innovasjon og tilretteleggende næringsutvikling, hvor han har ansvar for oppfølging av ulike innovasjonsaktører i regionen Romerike. Han arbeider også med regionalt innovasjonsprogram, som er en støtteordning Akershus har sammen med Oslo, med mål om å få til økt vekst i kunnskapsbasert næringsliv med potensiale for internasjonal vekst

EU-programmer

Et hovedmål med oppholdet til Østgård har først og fremst vært å bli kjent med aktører som er relevante for Akershus i EU-systemet, med et spesielt fokus på EUs rammeprogrammer, Horizon 2020 og det kommende Horizon Europe. 

-Da jeg fikk høre om muligheten for å hospitere, tenkte jeg umiddelbart at dette kunne være noe for meg. Det er en unik mulighet for å bli kjent med EU/EØS og de mulighetene EØS-avtalen fører med seg. Jeg har vært i Brussel tidligere, men det er noe helt annet å få være her over en lengre periode, forteller hospitanten. 

Videre forteller Østgård at han fikk et møte med ORE i Oslo i forkant, hvor han fikk mange tips om hvilke aktører som kunne være relevant for ham å kontakte. En stund før avreise sendte han ut e-poster til flere aktører og fikk booket inn mange møter til sin første uke i Brussel og fikk videre noen oppfølgingsmøter til uken etter. 

-Jeg er veldig fornøyd med hvordan ORE har bidratt til mitt opphold her. Jeg har fått hjelp der jeg har hatt behov for det. De har også gitt meg god tilgang til mye av deres kontaktnettverk som har vært relevant for meg. Dessuten er det utrolig godt å ha et fast kontor å gå til, midt i hjertet av EU, forteller Østgård. 

Ha et klart mål

I løpet av sitt opphold har Østgård blant annet fått møte Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Norges Delegasjon til EU, KS Brussel og SINTEF. Av internasjonale aktører fikk hospitanten møte med Europakommisjonen og European Innovation Council – som har et fokus på å oppskalere små og mellomstore bedrifter i EU. I tillegg ble det et møte med hydrogen-organisasjonen HyER, noe som er svært relevant siden Akershus har store satsinger innenfor hydrogen. Et av høydepunktene i Brussel var å treffe personer i kommisjonen som jobber med tilrettelegging for vekst i næringslivet. 

-Brussel har også mer å tilby enn bare EU! Brussel er en utrolig fin by, og jeg har brukt fritiden til å utforske ulike bydeler. Det er en spennende by å utforske med mye god mat og drikke, forteller Østgård.

Til fremtidige hospitanter har Østgård noen gode råd; 

-Finn et formål med oppholdet ditt. Sett av god tid til å finne relevante aktører før du drar, og sett deg inn i hva de gjør før du sender dem en e-post. Jeg vil virkelig anbefale hospitanter å sjekke ut hvilke konferanser som holdes i Brussel før du søker hospitering – og legg oppholdet til en av disse. For min del ble det arrangert en relevant konferanse uken etter at hospitantoppholdet var ferdig, påpeker Østgård. 

Tekst: Lisbeth Lyngstad

Kulturarv og konservering i Brussel

Et viktig formål med oppholdet har vært å bli bedre kjent med EUs tanker om formidling og forvaltning av kulturarv, sier hospitant Sigrun Myrmellem i Oslo kommune.

I perioden 29. april til 10. mai har spesialkonsulent i Oslo kommune Sigrun Myrmellem hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Myrmellem jobber til daglig med forvaltning av rådhusbygningen, spesielt innenfor kunstfeltet, konservering og formidling.

-Jeg jobber blant annet med offentlige anskaffelser til rådhuset, og det kan være hva som helst. For eksempel rammeavtale for murer, forteller Myrmellem.

Et viktig formål med hospiteringen har vært å bli bedre kjent med EUs tanker om formidling og forvaltning av kulturarv, spesielt kulturarv som er i aktiv bruk.

-Jeg er opptatt av universell utforming og hvordan man kan tilrettelegge omvisninger for funksjonshemmede i vernede bygninger, noe som EU har retningslinjer for. Digitalisering er også sentralt – hvordan kan vi gjøre noe tilgjengelig for et publikum som normalt ikke besøker rådhuset? EUs initiativer om grønne offentlige anskaffelser er også noe jeg ønsker å lære mer om, sier hospitanten.

Variert program

I løpet av hospiteringsoppholdet har det vært en rekke spennende møter med fagpersoner, blant annet med miljøråd Hege Olbergsveen og næringsråd Einar Døssland ved Norges delegasjon til EU.

-Jeg har vært på studiebesøk hos Parlamentarium for å se hvordan de jobber med universell utforming og formidling. Ellers har jeg deltatt på et internasjonalt seminar om kulturarv i Mechelen og vårt på åpen dag i EUs institusjoner. Et artig høydepunkt var å besøke The Royal Manufacturers De Wit som er et ærverdig gammelt veveri og familiebedrift som har spesialisert seg på konservering av gamle billedvev. Dette er interessant for rådhuset da vi har mange gamle veggtepper, sier Myrmellem.

Hospitanten synes prosessen fra søknad til hospitering var ukomplisert.

-Jeg fikk god hjelp av sekretariatet med tilrettelegging og tips til kontaktpersoner. Det var veldig nyttig og jeg føler meg godt ivaretatt av kontoret, sier Myrmellem.

Spesialkonsulenten fra Oslo kommune mener det er mange spennende aktiviteter i Brussel også utenom det faglige.

-Jazzmiljøet i byen er spennende, og Brussel er et eldorado hvis man er glad i sjømat, sier hospitanten.

Myrmellem har gode råd til dem som vurderer å søke hospitering i Europas hovedstad:

-Det er lurt å ikke ha et for stramt program, men en litt åpen kalender som gjør at man kan bli med på aktiviteter som dukker opp underveis. Ikke gå i fella og tenke kun på EU, men også benytte seg av Brussel og regionen. De har mye å bidra med, sier Myrmellem.

Samferdsel og gateutforming på kontinentet

-Det var et høydepunkt å delta på seminaret om European Mobility Week, sier hospitant Almudena Diaz Camacho i Oslo kommune.

I perioden 11.-29.mars har ingeniør og samferdselsplanlegger Almudena Diaz Camacho hospitert hos Osloregionens Europakontor i Brussel. Camacho arbeider i mobilitets- og utredningsseksjonen i Bymiljøetaten i Oslo kommune og jobber til daglig med mobilitet og trafikkvurderinger. I tillegg er hun prosjektleder for Gatenormal – hvor hun reviderer og oppdaterer den nye normen for hvordan gatene i Oslo skal se ut.

-Et viktig mål med oppholdet har vært å lære mer om EUs politikk som handler om bærekraftig mobilitet. Et annet mål har vært å besøke andre byer og se hvordan de jobber med samferdsel og gateutforming, sier Camacho.

Det har vært tre svært innholdsrike uker i Europas hovedstad hvor hospitanten har utnyttet tiden godt.

-Jeg har hatt en rekke møter med ulike organisasjoner, blant andre Transport and Environment, Polis og Eurocities i tillegg til Europakommisjonens departement for mobilitet – DG Move. Jeg har deltatt på en workshop om den europeiske mobilitetsuken og vært på et spennende seminar om hvordan man kan tilrettelegge for transport av turister i byer. Det ble også tid til befaring i både Gent og Antwerpen hvor jeg fikk treffe de ansvarlige for mobilitiet og byutvikling, forteller hospitanten.

Nye nettverk

Camacho begynte å forberede oppholdet i god tid og hadde på plass et variert program før hun reiste til Brussel.

-Jeg fikk en epost med informasjon om muligheten til å hospitere og fattet interesse raskt, men var usikker på om jeg kunne få plass. Men det viste seg at søknadsprosessen var svært enkel, sier hospitanten.

Underveis fikk Camacho god hjelp og veiledning av Europakontoret til å komme i kontakt med de riktige fagpersonene.

-Jeg er veldig fornøyd med Europakontorets bidrag og fikk en varm velkomst. Jeg fikk i forkant av oppholdet en oversikt over relevante personer jeg kunne treffe, sier hospitanten.

Ingeniøren og samferselsplanleggeren mener hun har fått et godt utbytte av å være i Brussel, og det er særlig ett arrangement som stikker seg ut.

-Det var et høydepunkt å delta på seminaret om European Mobility Week. Her fikk jeg treffe mange andre som jobber med mobilitet ute i Europa, og vi utvekslet kontaktinformasjon, sier Camacho.

Ikke vær redd for å ta kontakt

Utover det faglige er hospitanten spesielt begeistret over Brussels mangfoldige arkitektur.

-Jeg ante ikke at Brussel har så rik arkitektur innen modernisme og Art Noveau. Jeg har gått på oppdagelsesferd og sett så mange flotte bygninger i områder hvor det ikke er turister, sier hospitanten.

Almudena Diaz Camacho har et generelt råd til dem som vurderer å hospitere i Brussel:

-Ikke vær redd for å kontakte folk! De fleste svarer raskt, til og med felles-eposten i Gent by! Jeg skulle gjerne hatt tid til flere møter med byer om klimatilpasning og overvannshåndtering, men det får bli en annen gang. Tiden går fort, sier hospitanten.

Hospitant fra Oslo kommune

De siste to ukene har Kristina Breivik vært hospitant hos oss i Brussel.

Breivik er kommunikasjonsrådgiver ved Byrådslederens kontor i Oslo kommune, hvor hun arbeider med sosiale medier og intern kommunikasjon, og bistår politisk ledelse. Breivik søkte om hospitantopphold fordi hun hadde lyst til å se hva som rører seg her i EUs hovedstad, og få et innblikk i den såkalte «Brussel-bobla».

– Å hospitere i Brussel er en fin mulighet til å få snakke med folk som jobber med kommunikasjon i ulike organisasjoner her, og lære om EU. I og med at Oslo er Europeisk miljøhovedstad neste år, så passet det fint å legge hospitantoppholdet til Brussel under EU Green Week.

 

I løpet av de to ukene hos oss har Breivik fått en liten smakebit på hva som foregår i Brussel. To uker er ikke nok for å lære alt om hvordan EU fungerer, men det er en god start.

– Jeg er lysten på mer, og er veldig nysgjerrig på å forstå mer om Belgia som land, og lære mer om EU. Det beste med hospiteringen har vært å kjenne på pulsen her i Brussel, og få lov å sitte midt i der det skjer. Det finnes utallige arrangementer å gå på her, og det mangfoldet og den friheten var bra å oppleve. Jeg har rett og slett fått et helt nytt inntrykk av Brussel, både som by og som EU hovedstad.

 

Den største utfordringen i forkant av oppholdet var å finne et godt tidspunkt å hospitere, i en eller hektisk kommunikasjonshverdag. Ettersom alle hospitanter får egen kontorplass hos oss, hadde Breivik mulighet til å også utføre noen av sine faste arbeidsoppgaver her nede. Før Breivik reiste ned sørget hun for å avtale møter med relevante aktører.  

– Jeg hadde god dialog med Osloregionens Europakontor, og fikk flere gode tips om hvem jeg burde kontakte. Stort sett alle svarte meg raskt og vennlig.

 

Under oppholdet har hun hatt møter med FMO, ERRIN, Norges delegasjon til EU, Eurocities og North Norway European Office, og fått ny kunnskap om hvordan en del aktører arbeider med kommunikasjon her nede. Breivik synes det har vært interessant å se hvor forskjellig alle jobber.

– I løpet av oppholdet har jeg fått større forståelse for hvordan regionskontorene jobber, og hvordan Norge, som ikke-medlem, knytter seg opp mot det som skjer i EU. Det er veldig mye som skjer.

 

I tillegg til mange møter, har Breivik deltatt på arrangementer under EU Green Week, og blant annet vært på seminar om luftforurensing. Breivik la opp en fleksibel timeplan under oppholdet, slik at hun også kunne lage avtaler underveis dersom noe interessant skulle dukke opp. Til fremtidige hospitanter har Breivik følgende råd:

– Bruk Osloregionens Europakontor og de andre norske kontorene som startpunkt, og få så mange navn på blokka som mulig. Bruk kontaktene, book møter og vær på ballen.

Tekst og bilde: Lise Eide Risanger

Årets første hospitant

I slutten av mars kom årets første hospitant til Brussel. Pål Arne Sommernes hospiterte hos Osloregionens Europakontor i to uker for å lære mer om EU/EØS, byutviklingspolitikk, og hvordan Oslo kommune kan dra nytte av tilstedeværelse i Brussel.

 

Sommernes jobber som spesialrådgiver i Oslo kommunes byrådsavdeling for byutvikling, en stilling han har hatt siden 2017. Hovedområdet hans består blant annet av internasjonale saker knyttet til smart byutvikling. Byutvikling er et spennende og altomfattende område, og innebærer arealforvaltning, eiendomsutvikling og kulturminnevern, og mye, mye mer.

 

Under oppholdet i Brussel har Sommernes vært en aktiv hospitant som har vært mye på farten.

– Jeg har lest mye og snakket med mange mennesker i og utenfor Osloregionens Europakontor. Jeg har også vært på besøk hos Brusselsregionen for å lære mer om hvordan Belgia og Brussels region er organisert, forteller hospitanten.

 

I tillegg har Sommernes deltatt på en rekke seminarer, blant annet ESPON sitt event «Comparative trends in spatial planning and territorial governance in Europe» og en plast-workshop i regi av G7.

– Samlet sett har jeg fått en dypere forståelse for at EU/EØS først og fremst er et samarbeids- og fredsprosjekt, som Norge og Oslo aktivt må ta del i, sier spesialrådgiveren.

 

Utenom det rent faglige Sommernes også hatt tid til å besøke flere EU-institusjoner, kirker og historiske monumenter, og fått kjenne Brussel på pulsen både morgen og kveld, og i helgene. 

 

I etterkant av oppholdet er hospitanten glad for at han hadde satt av nok tid – tid til å oppleve, men også reflektere og lære av de nye opplevelsene. Sommernes trekker også frem imøtekommenheten og vennligheten i Brussel som noe av det beste med oppholdet.

– Høydepunktet var samværet, og pizza fra en vedfyrt pizzaovn i Waterloo, sier hospitanten.

 

For fremtidige hospitanter har Sommernes følgende råd:

– Lytt til rådene fra Osloregionens Europakontor, og tenk nøye igjennom lengden på oppholdet og hvilke mål som er best for deg – og din arbeidsgiver. I tillegg kan det være lurt å lese seg litt opp på Norge og EU/EØS i forkant av oppholdet. Jeg anbefaler Paal J. Frisvolds bok «MOT EUROPA – Fortellingen om et nølende Norge» og «EU/EØS-håndboken» til Utenriksdepartementet, sier årets første hospitant.

 

Tekst: Lise Eide Risanger