Det grønne skiftet

Level(s) – Holdbarhetsindikator for bygg

Level(s) er en frivillig rapporteringsramme for å forbedre bærekraftige bygninger. Ved hjelp av eksisterende standarder, gir Level(s) en felles EU-tilnærming til vurdering av miljøpresentasjoner i byggemiljøet. Innenfor rammeverket er hver indikator utformet for å knytte den aktuelle bygningens påvirkning sammen med prioriteringene for bærekraft på europeisk nivå.

Testfasen er nå i gang og det er enkelt å delta ved å registrere seg her. Det er ikke nødvendig å teste alle indikatorene, man kan selv velge hvilke man vil arbeide med. Dette gjelder både nye prosjekter og ferdig konstruerte bygninger. Det første møtet er i desember og om to år blir det ferdige verktøyet presentert.

Veien fremover

Det er mulig at dette verktøyet kan påvirke EUs lovgivning i fremtiden, siden noen av indikatorene i Level(s) kan inkluderes i energimerking for bygninger. Det er også en mulighet for at noen av sertifiseringstypene vil tilpasse seg til EU-metodikken. Allerede nå foreligger det interesse på nasjonalt nivå i Finland og Danmark om å begynne å inkludere Level(s) sine indikatorer i nasjonal lovgivning.

Les mer om Levels her.

Tekst: Mina Foss

Viken-seminar i Brussel 20-22. november

Den 20-22. november arrangerer EU nettverk Viken, Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Osloregionens Europakontor seminar om autonom transport og regional verdiskapning i Brussel.

Første dag av programmet vil være et åpent arrangement med trender og ledende innovasjoner innen autonom transport, mens dag to vil fokusere på Horisont 2020 og hvilke muligheter forskningsprogrammet gir for regional utvikling.

Seminaret er åpent for OREs medlemmer, men ved stor interesse vil partnerskapet til EU nettverk Viken prioriteres.

Meld interesse innen 27. Oktober til Siri Svanemyr Eriksen: siri.s.eriksen@usn.no

Sted: Osloregionens Europakontor, Rue du Luxembourg 3, 1000 Brussel

Program finner du her.

 

Ny studie om utslipp av klimagasser

I Europa står transport for den største andelen av utslipp av klimagasser. I juni 2017 publiserte Transport & Environment en studie om et mer klimavennlig veikart.

Studien analyserer diverse teknologiske strategier for kutte ned på miljøfarlige utslipp innenfor transport. Eksempler på slike strategier er hvordan man kan forberede drivstoffeffektiviteten til dieselbiler og hvordan man kan flytte mer frakt til jernbane. I tillegg vurderer analysen hvordan utslippet av klimagasser kan fjernes fra sektoren til veifrakt. Studien konkluderer med at det er mulig å redusere en betydelig andel utslipp av klimagasser fra busser og fraktkjøretøy i Europa innen 2050.

Det kommer stadig nye teknologiske muligheter på markedet, og analysen til T&E ble nylig oppdatert for å inkludere elektriske langdistanse lastebiler. Hovedresultatet fra den oppdaterte rapporten er at slike kjøretøy har potensialet til å bringe EU veldig nære en null-utslippsmodell innen 2050. Dersom de nåværende forutsetningene er korrekte, vil denne overgangen også være kostnadseffektiv for lastebilsektoren. For å oppnå dette er det nødvendig med store endringer og rask handling.

Du kan finne den originale rapporten her.

Du kan lese den oppdaterte rapporten her.

Tekst: Mina Foss

 

 

Gjennomgang av EUs arbeid med luftkvalitet

Den europeiske revisjonsretten (The European Court of Auditors) skal begynne en omfattende gjennomgang av EUs innsats for å bekjempe luftforurensning.

 Luftforurensning er den viktigste miljøårsaken til for tidlig dødsfall i EU, og den Luxembourg-baserte retten vil se på effektiviteten av dagens EU-politikk for å takle dette problemet.

Luftkvaliteten i seks europeiske byer vil bli testet som en del av revisjonen, inkludert Brussel – hjertet av EU. De andre byene som vil bli testet er Sofia, Ostrava (Tsjekkia), Stuttgart, Milano og Krakow. Gjennomgangen er planlagt å finne sted de neste månedene, og retten håper å offentliggjøre sine funn midten av 2018.

Les mer om saken her.

Tekst: Andreas Løhren

 

Bedre, men ikke bra nok? Nye utslippstester for kjøretøy i EU

Fra og med 1. September 2017 gjelder nye utslippstester for kjøretøy. Dette er en oppfølging av ”Volkswagen-skandalen” der det viste seg at bilprodusentene gjennom systematisk juks produserte biler som hadde betydelig mer utslipp i virkeligheten enn under testingen på laboratoriet.

Gjennom de nye ”Real driving emissions”-testene skal man unngå testing på laboratoriet og i stedet vil testingen foregå direkte på veiene. I en treårig overgangsperiode får bilene fortsatt slippe ut 2,1 ganger mer enn det loven tilsier.

Både bil- og miljøorganisasjoner anser de nye testene som et fremskritt – men det finnes likevel de som mener at det fortsatt er rom for juks.

Peter Mock fra International Council on Clean Transportation (ICCT) skriver at gjennom å bruke et GPS-system kan biler endre sine utslipp når de kjører på teststrekninger. Uten en tilsynsmyndighet blir dette vanskelig å følge opp.

Neste steg: Kommisjonen er for tiden i samarbeid med interessenter for å utarbeide et forslag om hvordan overvåking av tilsynet skal utformes (market surveillence). Det blir ingen ny tilsynsmyndighet – dette har allerede blitt forkastet. Miljøorganisasjon Transport & Environment er likevel optimistiske og mener at diskusjonen går i riktig retning.

Tekst: Karl Törnmarck

Les mer her og her.

 

 

 

Bli med på den europeiske mobilitetsuken 2017!

Tema for årets European Mobility Week er ”miljøvennlig, felles og smart transport”.

I perioden 16-22 september arrangerer EU kampanjen ”European Mobility Week” hvor kommuner og andre aktører over hele Europa får en sjanse til å vise frem gode løsninger innen bærekraftig transport.

Kampanjen tar tak i temaer og problemstillinger knyttet til transport og miljø som er viktig for alle kommuner (helse, trivsel, lokal forurensning, støy, klimagassutslipp osv.). Det er en anledning til å løfte frem aktuelle og realistiske løsninger på trafikk- og miljøproblemer og oppmuntre til flere miljøvennlige reiser.

Les mer om kampanjen og påmelding her.

Her finner du den europeiske siden med oversikt over hva byer og kommuner gjør.

Nyhet från Global Electric Vehicle Outlook 2017: I 2025 finns mellan 40-70 miljoner elektriske kjøretøy i världen!

Utveckling ser positiv ut för elektriske kjøretøy. Detta menar International Energy Agency i sin rapport Global Electric Vehicle Outlook 2017. Några nyckelpunkter ur rapporten:

  • Teknologin för batterier och elektriske kjøretöy kommer att bli ännu bättre de kommande åren. Fortsatt prisnedgång i takt med teknologiutvecklingen är att vänta.
  • Kina är redan idag världsledande med högsta totala antalet elektriske kjøretöy. Norge har fortsatt högst procentuell andel.
  • Utan policy-incitament klarar sig inte el-bilar jämfört med vanliga bilar.

Tekst: Karl Törnmarck

Europe on the move – et regionalt og lokalt perspektiv

Europakommisjonen publiserte i mai 2017 en policypakke som var rettet mot transportsektoren med særskilt fokus på klima og tungtransport.

ORE´s energi- og klima-rådgiver Karl Törnmarck har utarbeidet et policynotat du kan lese her.

 

Oslo vinner av European Green Capital Award 2019!

Oslo by ble den 2. juni kåret til vinner av European Green Capital Award 2019.

Oslo ble kåret til den 10. vinneren av European Green Capital Award 2019 under en seremoni i Essen, Tyskland, blant finalistene Ghent, Lathi, Lisboa og Tallin. Oslo overbeviste juryen om hvorfor deres miljøstrategi og politikk fortjener en slik utmerkelse, og vil i fremtiden være en rollemodell for andre byer i Europa.

Europakommisjonen tildeler den prestisjetunge prisen hvert år til en større europeisk by som har utmerket seg innen klima- og miljøfremmende tiltak

Oslos byrådsleder Raymond Johansen mottok prisen i Essen med blant annet EUs miljøkommissær Karmenu Vella på scenen.

–Vi gleder oss til å dele av vår kunnskap i fremtiden, sa Johansen stolt fra scenen.

Siden 2010 har følgende ni byer blitt tildelt denne prisen: Stockholm, Hamburg, Victoria-Gasteiz, Nantes, København, Bristol, Ljubljana, Essen og Nijmegen.

Saken vil bli oppdatert.

Tekst: Andreas Løhren