Bydel Sagene har inngått EU-PACT for å takle frafall i skolen

”It takes a village” å oppdra barn. Så mye vet vi. Men hvordan kan moderne europeiske lokalsamfunn samvirke til beste for barn? Hvordan kan skole, hjem og nærmiljø sammen lage en trygg ramme rundt utsatte barn og unge, for å hjelpe dem til å fullføre et helt utdanningsløp?

Dette er spørsmål som skal besvares i prosjektet PACT (Partnerships Achieving Communities Tackling early school leaving), som i sommer fikk tildelt 341 611 euro fra EU-programmet Erasmus +Innovasjon.

Oslo kommune ved Bydel Sagene er prosjektansvarlige. Sammen med Utdanningsetaten ved Nordpolen Skole og partnere Riga kommune, Latvia og Rotterdam kommune, Nederland, vil de utforske hva som skal til for å gjennomføre en samhandlingskultur og metoder som gjør at konseptet « it takes a village to raise a child» blir til virkelighet.

Prosjektleder er Susan Guerra, fagrådgiver i enhet for kultur og nærmiljø bydel Sagene i Oslo kommune. Guerra har jobbet med internasjonale prosjekter i mange år.

Utgangspunktet vårt var erfaringene fra Nordpolen skole, i Bydel Sagene, som har barn med forskjellig familiebakgrunn og oppvekstsituasjon. Vi har lenge utforsket samarbeidsprosjekter mellom skolen, bydelen, og ungdomstjenesten, og FAU – foreldrenes Arbeidsutvalg for å forebygge frafall senere i utdanningsløpet, forteller Guerra.

Hvordan ble dette lokale arbeidet i Bydel Sagene til europeisk prosjekt?

Det hele startet med et partnersøk. Vi sendte ut et partnersøk gjennom vårt nettverk i Eurocities og Osloregionens Europakontor, og fikk stor respons. Mange var nysgjerrige på vår måte å tenke på, og hadde lignende ideer og problemstillinger selv. Frafall er jo en stor europeisk utfordring! Her trenger vi å komme sammen for å teste ut nye metoder, sier prosjektlederen.

Susan Guerra var også hospitant ved Osloregionens Europakontor i to uker i februar i år. Da fikk hun startet arbeidet med selve søknaden. Les mer om hospitantoppholdet hennes her.

Har du noen tips å komme med til andre som vil søke Erasmus + midler?

Jobb med noe som engasjerer alle – det som står øverst på dagsorden i ditt miljø. Vårt prosjekt er ikke løsrevet fra annet arbeid i bydelen, men skal bidra til å nå målene i i Bydelens Strategiske Plan, «Bydel Sagene er et godt sted å vokse opp» og skolens strategiske plan, «Styrke elevenes posisjon i egne liv, uansett bakgrunn», sier Guerra.

 Videre forteller prosjektlederen at en må beregne minst 6 måneder for å bli kjent med og samle inn det som kreves for å danne et Strategisk Partnerskap. Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) og Oslo kommunes internasjonale kontor samt Osloregionens Europakontor, selvsagt, har vært kilder for ekspertise og konsulentbistand.

Leder i finanskomitteen i Oslo bystyre, Frode Jacobsen (Ap), uttalte da han besøkte skolen i september at han håper flere skoler lærer av Nordpolen og Bydel Sagene. Det kan du lese mer om her.

Fakta:

  • Bydel Sagene og Nordpolen skole har fått 341 611 euro – ca. 3, 4 millioner norske kroner fra Erasmus + Prosjektperioden er 01.09. 2017 – 30.08.2020.
  • Erasmus + innovasjons programmet har som mål å videreutvikle og identifisere innovative løsninger på dagens utfordringer, blant annet innen utdanning. Prosjektet er et strategisk partnerskap rettet mot samhandling i og rundt skoler, for å styrke elevers muligheter for å bestå skoleløpet.

Infografikk om tidlig frafall i skolen finner du her.

Foto-It takes a village 2Foto: Rektor i klasserom i Riga.