About post@osloregion.org

Posts by post@osloregion.org:

Europakommissionen har lagt fram ny luftfartsstrategi

Europakommissionen presenterte den 7. Desember en ny strategi for att styrke EUs luftfart. Hensikten er att styrke Europas flygindustri och bevara deres ledanade globala position. Detta skall sentreres rundt fem huvudpunkter:

1.     Externa luftfartsavtal med viktiga nøkkelregioner og land.

2.     Planering og samarbeid av flyruter och flyplasser för förbättrad kapacitet.

3.     Upprätthålla EU standarder inom säkerhet, miljö och passagerarrättigheter.

4.     Fortsatt fokus på innovation, IKT løsningar och investeringar.