About oskar

Posts by oskar:

Energisikkerhet tok første rad under EUs toppmøte

EUs statsledere diskuterte for første gang Europakommisjonens forslag til nye klima- og energimål for år 2030. Grunnet den usikre situasjonen med Russland og Ukraina, to land som er vitale for naturgasseksport til EU, var energisikkerhet hovedelementet i diskusjonene. Dermed har egenprodusert energi, slik som fornybar energi og skifergass plutselig blitt mye viktigere.

Bedre kobling mellom hvert lands energi og elektrisitetsmarked var det enighet om. Elektrisitetskabler mellom land, også tredjeland der det er relevant (Norge i denne sammenhengen) ble fremhevet som meget viktig for økt energisikkerhet. Det vil nå arbeides fram mot juni med en rapport for økt energisikkerhet i Europa fra Europakommisjonens side.

Statslederne var enige om at EU sine mål skal være passende ift. 85-90% klimagassreduksjon innen 2050, men har enda ikke besluttet å godta Europakommisjonens forslag på 40% klimagassreduksjon innen 2030. Ifølge Rådspresident Van Rompuy, vil en enighet om 2030-målene bli nådd i oktober 2014. Ifølge Rådskonklusjonen vil EU senest levere sine klimamål til FN innen våren 2015.

Europakommisjonen og flere av unionens mektigste land (Frankrike, Tyskland og Storbritannia) ønsker en snarlig enighet om målene for å kunne komme i land med en god global avtale under klimaforhandlingene i desember 2015. Disse forhandlingene vil finne sted i Paris.

Les Rådskonklusjonene ved å trykke på denne setningen

Trykk for å Lese mer om Europakommisjonens forslag til klima og energi-rammeverk for 2030 i Osloregionens Europakontor sitt notat

Seminar om skandinavisk infrastruktur i Europaparlamentet

Onsdag 8. januar arrangerte Osloregionens Europakontor i samarbeid med Gøteborgs Europakontor og Region Västra Götaland seminaret ‘’Scandinavian Cross-border Cooperation for Infrastructure’’. Seminaret tok for seg regionalt og europeisk samarbeid om infrastruktur og fant sted i Europarlamentet. Blant innlederne på seminaret var representanter fra Gøteborg-Oslo-samarbeidet, Europaparlamentet og Europakommisjonen. Gøteborg-Oslo-samarbeidet og togstrekningen mellom de to byene var i særlig fokus.

Gøteborg-Oslo er en viktig strekning i prosjektet COINCO NORTH II. Dette er et samarbeid mellom Oslo, Gøteborg, Malmø og København, og har som mål å knytte byene sammen til en større innovasjons- og arbeidsregion. Et særlig viktig virkemiddel for å nå dette målet er å bedre jernbaneinfrastrukturen i regionen, og dermed skape større flyt av arbeidskraft, kunnskap og kompetanse. Prosjektet kalles ofte The Scandinavian 8 Million City, ettersom 8 millioner av Skandinavias 19,5 millioner innbyggere befinner seg i disse byene.

Representantene for Gøteborg-Oslo-samarbeidet var til stede i Brussel for å fremme bevisstheten rundt viktigheten av et godt jernbanenett innad i byene som utgjør COINCO-prosjektet, og muligheten for å få på plass hurtigtog på strekningen Oslo-Gøteborg-København. En av innlederne var Anette Solli, fylkesordfører i Akershus fylkeskommune:

– Vi har et veldig godt samarbeid med de andre partnerne i Gøteborg-Oslo-samarbeidet og ser at ting ligger bedre til rette enn noen gang. Nå må vi smi mens jernet er varmt, sier Solli.

Også Desirée Oen, medlem av transportkommissær Siim Kallas’ kabinett, ser viktigheten av et slikt samarbeid. Hun understreker at et transeuropeisk transportnettverk er viktig for å styrke det indre marked, og at arbeidet til COINCO-prosjektet er et viktig ledd i å knytte Skandinavia til Middelhavet.

Ordfører Anneli Hulthén i Gøteborg er enig i dette og forklarer at Gøteborg-Oslo-samarbeidet derfor ikke ønsker å stoppe i København, men at nettverket har en ambisjon om å utvides videre nedover i Europa.

Workshop om hvordan utvikle regionale handlingsplaner for å takle sosiale helseforskjeller

I slutten av januar arrangeres det en workshop i Brussel hvor fokuset er utfordringene regioner i Europa står ovenfor når det gjelder å takle sosiale helseforskjeller. For å komme opp med gode tiltak for å overvinne utfordringene er det viktig å involvere beslutningstakere i prosessen for å finne ut hvordan man praktisk kan linke politiske beslutninger til regionale utviklingsstrategier. Dette belyses på seminaret som holdes 29. januar i Brussel.

Workshopen er et resultat av prosjektet ”Health Equity 2020. Reducing health inequalities – preparation for regional action plans and structural funds projects”. Prosjektet som består av fem partnere fra Nederland, Storbritannia, Poland og Slovenia er et treårig prosjekt (2013-2015). Målet er å bistå EUs medlemsland og regioner med å utvikle kunnskapsbaserte handlingsplaner for å redusere helseforskjeller, som også inkluderer bruk av Europeiske struktur og investeringsfond (ESIF). Du kan lese mer om prosjektet gjennom denne flyeren eller ved å besøke prosjektets hjemmeside.

Målgruppen til seminaret er ansatte ved regionale myndigheter, organisasjoner, universiteter og EU institusjoner som ønsker å dele erfaringer og lære mer om utvikling av handlingsplaner for å takle sosiale helseforskjeller. Workshopen vil bestå av en introduksjon til prosjektet for å så ha beslutningstakere og forskere fra regionalt, nasjonalt og europeisk plan, til å diskutere hvordan man best kan utvikle og benytte seg av regionale handlingsplaner.  For mer informasjon om seminaret og for påmelding se denne lenken.

Advarer mot fjerning av flyplass-støtte i EU

Østfolds fylkesvaraordfører Per Inge Bjerknes deltok mandag 2. desember på pressearrangementet «Tales from Europe on Regional Airports» i Brussel. Det var den internasjonale organisasjonen Assembly of European Regions som sto bak arrangementet. Bjerknes har i flere år og frem til november i år ledet en arbeidsgruppe i organisasjonen som har jobbet med regionale flyplassers rammebetingelser blant annet knyttet til EUs nye retningslinjer når det gjelder finansiell støtte til flyplasser. Retningslinjene vil, hvis de blir vedtatt slik de ble fremlagt fra EU Kommisjonen, medføre at støtte til flyplasser med flere enn 200 000 passasjerer pr år fjernes.

Debatten under arrangementet dreide seg om å løfte frem og diskutere hvilke utfordringer de nye retningslinjene vil medføre for ulike regioner gjennom mulig tap av flytjenester, redusert tilgjengelighet og stenging av regionale flyplasser. Deltagere under seminaret var et svensk medlem av EU-parlamentet , nåværende og tidligere leder av arbeidsgruppen for regionale flyplasser, en advokat som har jobbet for regionale flyplasser i Frankrike, generalsekretæren i organisasjonen Airports Council International (ACI) og en representant fra en region i Italia som også har jobbet med dette temaet.

I paneldiskusjonen la Bjerknes vekt på at regionale flyplasser utgjør en viktig del av infrastrukturen som gjør vekst og utvikling mulig. Han beskrev det brede engasjementet for å få Moss Lufthavn Rygge på plass, en regional flyplass som har vokst raskt og blitt en suksess. Bjerknes ønsket at andre regioner skal få de samme mulighetene, noe de nye retningslinjene fra EU-kommisjonen kan sette en stopper for.

– Siden Moss Lufthavn Rygge går med overskudd og har både private og offentlige eiere, blir denne sannsynligvis ikke rammet av de nye begrensningene, men andre regioner kan miste noen av de mulighetene vi har fått. En god utvikling i andre regioner er også viktig for oss i Østfold, så jeg håper vårt engasjement i dette arbeidet kan bidra til at kommisjonen går vekk fra noen av sine forslag, uttaler fylkesvaraordføreren.

Det ble anslått at opp mot 100 flyplasser kan bli lagt ned som følge av de reviderte retningslinjene, og i mange tilfeller vil dette være i regioner uten andre flyplasser eller andre konkurransedyktige transportalternativer i nærheten. Flere i panelet mente Kommisjonen overser at flyplasser er en del av regionenes grunnleggende infrastruktur – ikke bare forretningsvirksomhet. «Flyplasser er noe annet enn en pizzeria», som en av deltagerne uttalte.

– Indirekte kan dette også ramme Moss Lufthavn Rygge, fordi færre destinasjoner kan svekke økonomien til gjenstående flyplasser. Derfor er det uansett viktig at vi følger opp dette arbeidet, avslutter Bjerknes.