About oskar

Posts by oskar:

Europakommisjonen arrangerer seminar om samarbeid innen kystturisme i Brussel 20. januar

Europakommisjonen setter fokus på hvordan det kan skapes flere arbeidsplasser, nettverk og clustre gjennom fokus på maritim- og kystturisme.

Les mer om seminaret her.

Nye regler for PES2020-midler til bedrifter fra 2015

Fra 1.1.2015 er det endringer i prosjektetableringsstøtten rettet mot H2020 – PES2020-ordningen angående utbetaling av offentlig støtte til bedrifter.

Til nå har PES-midler blitt utbetalt som FoU-midler. Justerte regler for statsstøtte medfører at midler heretter vil bli utbetalt som såkalt bagatellmessig støtte – de minimis, til bedriftene. Les mer

Forskningsrådet lyser ut 45 millioner kroner i det nye KULMEDIA-programmet for å få fram ny kunnskap

Digitaliseringen fører til store endringer i kultur- og mediesektoren, endringer krever ny kunnskap. Forskningsrådet har vedtatt programplan for KULMEDIA, som er finansiert av Kulturdepartementet.

Programmet disponerer 78 millioner kroner over fem år, og 45 millioner lyses ut med søknadsfrist 11. februar 2015.

– Det tradisjonelle økonomiske grunnlaget for journalistiske medier og bokbransjen svekkes. Samtidig utfordres prinsippet om kunstnere og forfatteres opphavsrett, sier professor Jostein Gripsrud som leder KULMEDIAs programstyre.

Les mer om utlyningen her

Stor interesse for EU-prosjekt ledet av HiOA

EU-prosjektet EST-frame har utviklet nye metoder for å vurdere konsekvensene av ny teknologi.

– Vi har opplevd stor interesse fra EU-kommisjonen og andre europeiske institusjoner for våre resultater og anbefalinger, sier Ellen Marie Forsberg, AFI-forsker ved  HiOA som også orienterte EU-parlamentet om resultatene fra EST-frame i mars 2014. Les mer på HIOAs nettsider her

Gardermoen langt fremme på biodrivstoff i fly

Osloregionens Europakontor ble invitert av Terres de France og Airport Regions Conference til å snakke om tiltak som gjøres i og rundt Gardermoen flyplass med hensyn til klimagassutslipp. I presentasjonen ble satsning på biodrivstoff til fly og bakke-kjøretøy, elbil-lading og hydrogen spesielt fremhevet.

Presentasjonen var i forbindelse med EU-prosjektet d’Air. Konferansen ble avholdt på Charles de Gaulles flyplassen i Paris. Les mer om d’air-prosjektet

Lokalt Open Days arrangement i Sarpsborg

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth og fylkesordfører i Vestfold Per-Eivind Johansen

Østfold og Vestfold fylkeskommune inviterte 25. november til dialogkonferanse om smart spesialisering i Sarpsborg. Konferansen søkte å besvare spørsmålet: – Hvordan kan vår region bli ledende innen fornybar energi og biogass?

Konferansen startet med at fylkesordførere og representanter fra Østfold, Vestfold, Telemark, Buskerud og Oslo kom med budskapet om å se Oslofjordområdet som en samarbeidende region når det kommer til biogass.  Prosessen med å utvikle et råstoff – gjennom et biogassanlegg – og frem til en sluttbruker er lang. Og kombinert med det faktum at biogassbransjen er veldig ung, er det derfor viktig å se på utviklingen av verdikjeden for biogass i et større perspektiv enn bare et fylke.

Dialogkonferansen var en del av det offisielle Open Days 2014, som er den europeiske uken for byer og regioner, som avholdes i Brussel hver oktober. Du kan lese mer om Osloregionen Europakontors bidrag under Open Days her.

Du kan lese mer om seminaret gjennom nettsidene til Østfold Fylkeskommune eller Vestfold Fylkeskommune.

Vel gjennomført folkehelseseminar

4. og 5. desember arrangerte Osloregionens Europakontor i samarbeid med Central Sweden et seminar med fokus på Folkehelse. Målet med seminaret var å gi en innføring i hvordan det arbeides med Folkehelse i EU og opplyse om mulighetene som finnes for finansiering av folkehelseprosjekter gjennom EUs sektorprogram.

40 deltakere fra fylkeskommuner, kommuner og høgskoler fra Norge og Sverige var tilstede under de to dagene. I tillegg til å få en innføring i programmer som Horisont 2020, Erasmus+ og Helseprogrammet (se under), fikk deltakerne også mulighet til å bygge nettverk med hverandre. For å inspirere deltakerne til å gå inn i EU prosjekter ble flere prosjekteksempler vist. Temaene barn og unge, psykisk helse og aktiv aldring ble spesielt vektlagt. Deltakerne fikk også møte flere europeiske nettverk, for å bli kjent med hvordan disse jobber med folkehelse. Hele programmet kan sees her.

Muligheter for finansiering av folkehelseprosjekter
Gjennom EUs sektorprogrammer finnes det flere måter å søke om finansiering til å dekke kostnader knyttet til et Folkehelseprosjekt. For norske deltakerne gjelder det programmene Horisont 2020, Erasmus+ og Helseprogrammet.  Ønsker du mer informasjon om disse programmene kan du se vår programguide eller se følgende sider:

Horisont 2020 er EUs forsknings- og innovasjonsprogram

Europakommisjonens nettsider
Forskningsrådets nettsider

Erasmus+ er EUs program for ungdom, utdanning, opplæring og sport

Europakommisjonens nettsider
Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SiU) sine nettsider

Helseprogrammet til EU

Europakommisjonens nettsider
Helsedirektoratets nettsider

Angående Helseprogrammet: Det er foreløpig ingen informasjon om når Arbeidsprogrammet for 2015 vil bli lansert. Av arbeidsprogrammene følger satsingene for det gjeldende året og informasjon om kommende utlysninger. Helsedirektoratet har informert om at første møte i Programkomiteen hvor arbeidsprogrammet vil bli diskutert vil finne sted i andre halvdel av februar. Vi vil holde våre medlemmer oppdatert på denne prosessen.

Har du spørsmål om folkehelsearbeid i EU eller trenger du bistand til å utvikle et EU-prosjekt? Ta gjerne kontakt med oss. Se informasjon om våre medarbeidere her.

Program for Sentral Sweden og Osloregionens Europakontors seminar om Folkehelse i EU

4. og 5. desember arrangeres seminar i Brussel om Folkehelse i EU.

Osloregionens Europakontor har planlagt seminaret sammen med Central Sweden. Les hele programmet her

Digitalt skifte – utfordringer og muligheter for kulturell og kreativ sektor

Det digitale skiftet de siste årene har skapt mulighet for nye kommunikasjonsplattformer, distribusjonskanaler, produsenter, publikumsgrupper, sosiale vaner og forventninger som blant annet påvirker kreativ- og kulturell sektor.

EU-programmet Creative Europe setter fokus på publikumsutvikling, kapasitetsutvikling og europeisk innovasjonssamarbeid. Les mer om programmet

Digitale muligheter, ekte opplevelser og nye forretningsmodeller er  viktige trender for reiselivet.