Styremøte 7. februar 2020

07-02-2020 Oslo Rådhus

Innkalling og saksliste 7.2.2020 (oppdatert 5.2.20)

Vedlegg sak 2/20 Protokoll styremøte 22.11.19

Vedlegg sak 3/20 Oppsummering fra kontaktgruppesamling Bærum 2020

Presentasjoner fra samlingen:
Et bærekraftig Bærum for fremtiden
Inspirasjon fra Mechelen
Omstilling med bærekraftsmålene i ryggen
FN17 internasjonalt og på EU-agendaen
CIENS – Osloregionens Europakontor 23012020
Tjenestedesign og samskaping
Siste nytt fra EU-EØS 
Oppsummering 2019 og Handlingsplan 2020-21

Vedlegg 1 sak 4/20 Årsmelding 2019

Vedlegg 2 sak 4/20 Revidert årsregnskap 2019

Vedlegg 3 sak 4/20 Noter til årsregnskap 2019

Vedlegg 4 sak 4/20 Aktivitetsoversikt 2019

Vedlegg sak 5/20 Handlingsplan 2020-2021

Vedlegg sak 6/20 Vedtekter for Osloregionens Europakontor med forslag til endringer

Vedlegg 2 sak 6/20 Beskrivelse Osloregionens Europakontor til høringsbrev

Vedlegg sak 7/20 Brev om oppsigelse fra Universitetet i Sørøst-Norge

Vedlegg sak 8-20 Foreløpig program, innkalling og dagsorden årsmøte i Osloregionens Europakontor 2020