Årets EWRC-program

European Week of Regions and Cities fungerer som et utstillingsvindu hvor byer og regioner kan synliggjøre sitt arbeid med å løse samfunnsutfordringer for et europeisk publikum.

Årets hovedtemaer er EUs fremtid og de europeiske regioners og byers rolle, Et Europa nærmere innbyggerne og Et grønnere Europa og mer enn 100 arrangement skal avholdes innenfor de ulike kategoriene.

Her er en oversikt over arrangement Osloregionens Europakontor er involvert i:

  • Introduksjonsseminar til EWRC (RegioNor) 7. oktober sammen med de andre norske regionskontorene. Påmelding her og programutkastet her

Frist for påmelding for de offisielle arrangementene er 28. september. Det må opprettes en såkalt EU login for å melde deg på, det kan gjøres her.

ORE arrangerer middag for medlemmer på Restaurant Les Petits Oignons mandag 7. oktober kl. 19.30. Mer informasjon og påmelding her innen 30. september.