Åpen utlysning for ”European Public Sector Award”

Det Europeiske instituttet for offentlig forvaltning (EIPA) har nå offentliggjort en ny utlysning hvor ulike aktører i offentlig sektor gis en mulighet til å presentere sitt arbeid, utveksle erfaring og bli en del av et omfattende europeisk nettverk.

Under temaet ”Nye løsninger på komplekse utfordringer – en offentlig sektor som er innbygger-orientert, bærekraftig og fremtidsrettet” vil EIPA vise frem gode eksempler på tjenester eller politikkutvikling i offentlig forvaltning som  bidrar til å løse komplekse samfunnsutfordringer. Det kan for eksempel være samfunnsutfordringer innen klima og miljø, sikkerhet, beredskap, teknologi og datasikkerhet.

Utlysningen er åpen for europeiske offentlige institusjoner fra alle administrative nivåer, samt offentlige foretak, byråer og offentlig-private partnerskap. Hovedsøkeren må være en offentlig institusjon eller myndighet – andre partnere i et konsortium kan for eksempel være private selskaper, frivillige organisasjoner, universiteter og kunnskapsinstitusjoner.

Søknadsfrist er 18. April 2019.

Mer informasjon finner du her.