The Future of Alternative Fuels in the Transport Sector

I går holdt Osloregionens Europakontor, i samarbeid med Gøteborgs Europakontor og Västra Götalands Europakontor, et seminar om alternative drivstoff til framtidens transportmidler.

Det deltok over 50 deltakere på arrangementet, som viste seg å bli en god arena for debatt om fornybare drivstoff. Styreleder Anette Solli, holdt en innledning hvor hun blant annet snakket om fornybar energi i Akershus, men også hvor viktig det er å samarbeide med andre regioner i Europa slik at man lettere kan reise rundt med bil på en miljøvennlig måte.

Det var flere aktører som holdt innlegg på seminaret, og disse tok for seg gode eksempler på fornybar energi, men også forskjellige problemstillinger innenfor området. Det ble presentert ulike syn på dette svært aktuelle temaet, noe som viser hvor viktig det er med dialog i Europa for å forbedre transportmulighetene. Samarbeidet mellom Oslo og Gøteborg ble nevnt som et godt eksempel på hvordan regioner i Europa kan jobbe sammen for å finne gode løsninger på felles transportutfordringer.