Prioriteringene for Finlands formannskap i EU

Finlands tredje EU-formannskap innledes den 1. juli 2019. Prioriteringene til det finske formannskapet for det kommende halve året ble lagt fram onsdag denne uken og en av nøkkelprioriteringene blir å styrke EUs rolle som en global klimaleder.   

Finlands prioriteringer for det halvårige EU-formannskapet ble denne uken lagt frem i Brussel av ambassadør Marja Rislakki ved den finske permanente representasjonen til EU. Følgende fire hovedprioriteringer ble lagt frem:

  • å styrke de felles verdiene og rettsstatsprinsippet
  • å gjøre EU til en union med bedre konkurransekraft og sosial inkludering
  • å styrke EUs rolle som en global klimaleder
  • å sikre alle medborgeres overgripende sikkerhet

Finland vil bli det første EU-formannskapet som integrerer de nye prioriteringene fra den strategiske agendaen 2019-2024 inn i Rådets arbeid. Som det også fremheves i 18-månedersprogrammet (det såkalte trioprogrammet) så vil Finland også fortsette arbeidet med å sikre en smidig overgang til den nye langtidsperioden og å skape nære og konstruktive kontakter med de nye institusjonene.

Ikke nok med det – Rådets finske oversetter har også publisert en egen ordbok med EU-ord oversatt til finsk. Så vil du vite hva single market eller job creation heter på finsk så er det bare å slå opp her.

Ønsker du å vite mer om det finske formannskapet med mottotet «Sustainable Europe – Sustainable Future» så kan du lese mer om det her.