Styret

Styret for Osloregionens Europakontor skal iverksette årsmøtets vedtak og bestemmelser, forvalte og føre kontroll med foreningens økonomi, samt representere foreningen utad.

Osloregionens styre valgt på årsmøtet 2018:

Styreleder:

Oppland fk:
Anne-Marte Kolbjørnshus

Styremedlemmer:

Oslo kommune:

Marte Ingul, nestleder

Østfold fk:

Siv Henriette Jacobsen

Hedmark fk:

Aasa Gjestvang

Kongsberg kommune:

Kari Anne Sand

Skedsmo kommune:

Ole Jacob Flæten

OsloMet:

Anne Ullmann

Vara:

Buskerud fk:

Roger Ryberg

Oslo kommune:

Erna Ansnes

Telemark fk:

Tone Elisabeth Berge Hansen

Vestfold fk:

Kåre Pettersen

Hamar kommune:

Inga Borud

Drammen kommune: 

Tore O. Hansen

Universitetet i Sørøst-Norge:

Pål Augestad