Oppegård kommune

Oppegård kommune ligger på østsiden av Oslofjorden og grenser til Oslo i nord, til Ski i øst og til Ås i sør. Kommunen har et rikt organisasjons- og kulturliv, grønne omgivelser, nærhet til sjøen og marka og gode forhold for næringsliv. Hovedsenteret for service- og handelsvirksomhet er Kolbotn, mens hovedvekten av næringslivet er lokalisert til Mastemyr næringspark og Sofiemyr-området. Oppegård kommune har et folketall på 27 394 innbyggere per 4. kvartal 2018 og forventer en positiv befolkningsveksten i fremtiden.

Oppegård kommune er opptatt av:

  • Miljø og klima
  • Digitalisering
  • Sirkulær økonomi
  • Inkluderende samfunn

Kontaktinformasjon:

Bjørnar Angell, epost: Bjornar.Angell@nordrefollo.kommune.no