Kontaktgruppen

Osloregionens Europakontor har siden 2004 hatt en koordineringsgruppe med administrative representanter fra hver av medlemmene. Denne gruppen skiftet navn til kontaktgruppen på ekstraordinært årsmøte 15. november 2013. Direktøren for kontoret forbereder og leder gruppens møter.

Viken fylkeskommune:

Gørill Elisabeth Brodahl, seksjonsleder internasjonalt arbeid. E-post: gorillb@viken.no

Rune Bakkevoll, internasjonal rådgiverTelefon: +47 22 05 56 56. E-post: rune.bakkevoll@akershus-fk.no

Trond Myrland, internasjonal rådgiver i UtviklingsavdelingenTelefon: +47 32 80 86 80E-post: trond.myrland@bfk.no

Thomas Andre Hansen, RegionalutviklingsavdelingenTelefon: +47 995 99 629E-post: thohan19@ostfoldfk.no

Bærum kommune:

Øyvind Moberg Wee. E-post: oyvind.wee@baerum.kommune.no  

Anne Margrethe Lindseth. E-post: anne.lindseth@baerum.kommune.no

Drammen kommune:

Trondar Lien, rådgiver. E-post: trondar.lien@svelvik.kommune.no

Flesberg kommune:

Jon-Gj. Pedersen. E-post: jon-gj.pedersen@flesberg.kommune.no

Hamar kommune:

Terje Halvorsen. Telefon: +47 90 18 77 24E-post: terje.halvorsen@hamar.kommune.no

Hamarregionen:

Fredrik Skjæret. Telefon: +47 91 70 24 54. E-post: fredrik.skjeret@innlandetfylke.no

Svein Frydenlund. Tlf: +47 901 06 112E-post: svein@hamarregionen.net

Innlandet fylkeskommune:

Ole Jørn Alfstad, fylkessjefTelefon: +47 915 61 587. E-post: ole.jorn.alfstad@innlandetfylke.no

Turid Knutsen-Løvik, internasjonal rådgiver. Telefon: +47 930 48 123. E-post:  turid.wulff.knutsen@innlandetfylke.no

Trond Carlson, E-post: trond.carlson@innlandetfylke.no

Kongsberg kommune:

Ingar Vaskinn. E-post: ingar.vaskinn@kongsberg.kommune.no

Lillehammer kommune:

Nanna Egidius. Telefon: +47 61 05 05 50. E-post: nanna.egidius@lillehammer.kommune.no

Løten kommune:

Tollef Imsdalen. Telefon: +47 905 24 352. E-post:  tollef.imsdalen@loten.kommune.no

Oslo kommune:

Erna Ansnes, leder for internasjonalt kontor. Telefon: +47 23 46 14 51. E-post:  erna.ansnes@byr.oslo.kommune.no

OsloMet – storbyuniversitetet:

Karoline Aursland. Telefon: +47 22 45 31 14. E-post: karoaur@oslomet.no

Hege Nedberg. E-post: hene@oslomet.no

Ringsaker kommune:

Anne Kari Thorsrud, Utviklingssjef. Telefon: + 47 62 34 35 37. E-post:  Anne.Kari.thorsrud@ringsaker.kommune.no

Lillestrøm kommune:

Martine Matre Bonarjee. E-post: martinematre.bonarjee@lillestrom.kommune.no

Stange kommune:

Liv Ingrid Vasaasen, kommunalsjef. Telefon: +47 62 57 35 00. E-post: livingrid.vasaasen@stange.kommune.no

Vestfold og Telemark fylkeskommune:

Vibeke Jakobsen, internasjonal rådgiver. Telefon: +47 480 01 412. E-post: Vibeke.jakobsen@vtfk.no

Dawn Marie Syvertsen. Telefon: +47 906 81 287. E-post: Dawn.syvertsen@vtfk.no

Universitetet i Sørøst-Norge:

Espen Johansen, seniorrådgiver/EU-rådgiver. E-post: espen.johansen@usn.no 

Nordre Follo kommune:

Anne Melsom, E-post: Anne.Melsom@nordrefollo.kommune.no