Kontaktgruppen

Osloregionens Europakontor har siden 2004 hatt en koordineringsgruppe med administrative representanter fra hver av medlemmene. Denne gruppen skiftet navn til kontaktgruppen på ekstraordinært årsmøte 15. november 2013. Direktøren for kontoret forbereder og leder gruppens møter.

Akershus fylkeskommune:

Rune Bakkevoll, internasjonal rådgiverTelefon: +47 22 05 56 56. E-post: rune.bakkevoll@akershus-fk.no

Vara: Øystein Lunde. E-post: oystein.lunde@akershus-fk.no

Buskerud fylkeskommune:

Trond Myrland, internasjonal rådgiver i UtviklingsavdelingenTelefon: +47 32 80 86 80E-post: trond.myrland@bfk.no

Bærum kommune:

Øyvind Moberg Wee. E-post: oyvind.wee@baerum.kommune.no  

Anne Margrethe Lindseth. E-post: anne.lindseth@baerum.kommune.no

Drammen kommune:

Trondar Lien, rådgiver. E-post: trondar.lien@svelvik.kommune.no

Flesberg kommune:

Jon-Gj. Pedersen. E-post: jon-gj.pedersen@flesberg.kommune.no

Hamar kommune:

Terje Halvorsen. Telefon: +47 90 18 77 24E-post: terje.halvorsen@hamar.kommune.no

Hamarregionen:

Fredrik Skjæret. Telefon: +47 91 70 24 54. E-post: fredrik.skjaeret@hedmark.org

Svein Frydenlund. Tlf: +47 901 06 112E-post: svein@hamarregionen.net

Hedmark fylkeskommune:

Eva Lundin, rådgiver, internasjonalt samarbeidTelefon: +47 991 10 584E-post: eva.lundin@hedmark.org

Ole Jørn Alfstad, fylkessjefTelefon: +47 915 61 587. E-post: ole.alfstad@hedmark.org

Rannveig Finsveen. E-post: rannveig.finsveen@hedmark.org

Kongsbergregionen:

Ingar Vaskinn. E-post: ingar.vaskinn@kongsberg.kommune.no

Lillehammer kommune:

Nanna Egidius. Telefon: +47 61 05 05 50. E-post: nanna.egidius@lillehammer.kommune.no

Løten kommune:

Tollef Imsdalen. Telefon: +47 905 24 352. E-post:  tollef.imsdalen@loten.kommune.no

Oppland fylkeskommune:

Turid Knutsen-Løvik, internasjonal rådgiver. Telefon: +47 930 48 123. E-post:  turid.knutsen-lovik@oppland.org

Ingunn Trosholmen, internasjonal rådgiver. Telefon: +47 920 28 175. E-post: ingunn.trosholmen@oppland.org

Oslo kommune:

Erna Ansnes, leder for internasjonalt kontor. Telefon: +47 23 46 14 51. E-post:  erna.ansnes@byr.oslo.kommune.no

Mari Røsten. E-post: mari.rosten@byr.oslo.kommune.no

Anita Lindahl Trosdahl. Telefon: +47 23 46 16 08. E-post:  anita.trosdahl@radhuset.oslo.kommune.no

OsloMet – storbyuniversitetet:

Karoline Aursland. Telefon: +47 22 45 31 14. E-post: karoaur@oslomet.no

Hege Nedberg. E-post: hene@oslomet.no

Ringsaker kommune:

Anne Kari Thorsrud, Utviklingssjef. Telefon: + 47 62 34 35 37. E-post:  Anne.Kari.thorsrud@ringsaker.kommune.no

Skedsmo kommune:

Martine Matre Bonarjee. E-post:  marbona@skedsmo.kommune.no

Stange kommune:

Liv Ingrid Vasaasen, kommunalsjef. Telefon: +47 62 57 35 00. E-post: livingrid.vasaasen@stange.kommune.no

Telemark fylkeskommune:

Vibeke Jakobsen, internasjonal rådgiver. Telefon: +47 480 01 412. E-post: vibeke.jakobsen@t-fk.no

Dawn Marie Syvertsen. Telefon: +47 906 81 287. E-post: dawn.syvertsen@t-fk.no  

Tinn Kommune:

Rune Engehult. Telefon: +47 90 68 12 87/35 91 74 05 E-post: rune.engehult@tinn.kommune.no

Universitetet i Sørøst-Norge:

Thomas Slagsvold. Telefon: +47 920 28 334E-post: thomas.Slagsvold@usn.no

Heidi Tovsrud Knutsen. Telefon: +47 31 00 89 78E-post: heiditk@usn.no

Mary Anderson Glenna. E-post: mary.anderson-glenna@usn.no

Siri Svanemyr Eriksen. E-post: siri.s.eriksen@usn.no

Vestfold fylkeskommune:

Karen Anne Kjendlie. Telefon: +47 33 34 41 77 / +47 977 64 046E-post: karenak@vfk.no

Østfold fylkeskommune:

Thomas Andre Hansen, RegionalutviklingsavdelingenTelefon: +47 995 99 629E-post: thohan19@ostfoldfk.no