”No time for business as usual” – Kommisjonens arbeidsprogram for 2016

Europakommisjonen slapp i går sitt nye arbeidsprogram for 2016. Dette skal fortelle borgerne, institusjonelle partnere og Kommisjonens ansatte hvordan man vil omsette politiske prioriteringer til konkret handling.

Programmet handler i stor utstrekning om å levere konkrete forslag om de 23 nøkkelinitiativene innenfor rammene for Kommisjonens ti hovedområder. Migrasjonsstyring, grenseforvaltning, energiunion, arbeidskraftmobilitet, selskapsskatt, momshandlingsplan er noen av de tingene som vil være viktige under 2016.

Les hele arbeidsprogrammet her.